I går, 14.05.24, i strålende solskinn, var det offisiell åpning av Buer solkraftverk, Norges første solkraftverk med konsesjon bygget på LNF-område. Prosjektet er utført i tett samarbeid mellom grunneier Per Anders Buer og solenergiselskapet El av Sol Norge AS. El av Sol har vært både byggherre og ansvarlig utførende, og har gjennomført alle deler av prosessen selv – alt fra konsesjonssøknad til bygging av parken. De erfaringene El av Sol Norge AS har gjort i denne omfattende prosessen delte de villig med de ca 50 fremmøtte, som representerte både nettselskap, kommuner, konsulenthus, andre leverandører, FoU-miljøet og skognæringen. Åpenheten og El av Sols ønske om å bidra til økt kunnskap og kompetanse rundt bakkemonterte anlegg kom tydelig frem, også i denne anledningen, og mange av de fremmøtte fikk gode, ærlige, utdypende svar på sine spørsmål under besøket i anlegget.

Buer solkraftverk består av 1728 bifical paneler som følger terrenget, og der alle stativene er montert uten sprenging. I den sørligste delen av anlegget er det fjernet stubber og vegetasjon, mens den nordlige delen er plassert over stubber og småkratt, noe som gjør tilbakesetting av området enkelt. Det gjennomføres forskning i, under og mellom panelradene for å undersøke og kartlegge plantevekst og i hvilken grad dyr og insekter påvirkes av kraftverket. Det bakkemonterte anlegget er plassert i et område med lav bonitet, i randsonen til dyrket mark, og det planlegges sauebeite i anlegget.

Fakta om Buer solkraftverk:

Installert effekt 1,1 MWp

Estimert årsproduksjon 1 234 243 kWh

Invertere: 8 stk Huaway 115 kW

Installert november 2023-mars 2024

Spørsmål om bakkemonterte anlegg kan rettes til janne@solenergiklyngen.no