Solenergiklyngen

Det foregår en total energitransformasjon og utviklingen går raskt. For at Norge skal kunne ha en fremtredende rolle innenfor fornybar energi framover, er det viktig med et sterkt miljø innen solenergi. Markedet for solenergi i Norge er fortsatt beskjedent, men er i sterk vekst.

Skal man vokse internasjonalt er markedet i Norge viktig for å bygge kompetanse og utvikle teknologier som kan eksporteres. En rekke av partnerne i Solenergiklyngen er blant de ledende internasjonalt i dag, og flere har internasjonale ambisjoner. Derfor har solenerginæringen organisert seg i Solenergiklyngen.

Partnerne i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer. Partnernes misjon er å sørge for bedre solenergiløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid gjennom et godt nasjonalt og internasjonalt økosystem for innovasjon og kommersialisering.

Hovedmålet er å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse.

Innovasjons- og arbeidsgrupper

Solenergiklyngens partnere

Bli partner

KAPASITET FOR VEKST

Bedrifter vil få tak i tilstrekkelig og rett kompetanse og talenter fremover.
Tverrfaglige studieretninger vil sørge for nye talenter og at nye bedrifter vil skapes.

REN ENERGI FOR ALLE

Gjennom samarbeid vil vi utvikle ny teknologi på tvers av industrier og vi vil sammen utvikle markedet for flytende sol. Gjennom off-gridssatsningen vil verdiskapningen øke i Norge, men flest arbeidsplasser vil skapes lokalt i markedsområdene.

SOL I SYSTEMET

Tverrfaglig kompetanse og industriutvikling vil gi nye arbeidsplasser i solbransjen for tilgrensende bransjer som blir en del av solbransjen. Hybridisering og lagring åpner opp nye forretningsområder og gir økt verdiskaping.

Identifiserte markedsområder

Solenergiklyngen har identifisert fem markedsområder med vekstpotensial for klyngen. Det er potensial for økt verdiskaping nasjonalt og internasjonalt innen disse områdene:

  • Bærekraftig produksjon
  • Bygningsintegrerte løsninger
  • Mikrodistribusjon
  • Energisystemer
  • Energitjenester

Klyngens mål og strategier skal bidra til et løft i næringen innen alle disse områdene. Klyngeprosjektet vil bygge varige strukturer og kompetanse som styrker bedriftene i arbeidet for å ta større markedsandeler nasjonalt og internasjonalt. Det lages arbeidsgrupper for hvert område.

Aktørbildet

Solenergiklyngen som består i overkant av 100 bedrifter, 9 FOU aktører og samarbeidspartnere over hele landet.

I kjernegruppen: Elkem Solar/REC, Scatec, Scatec Solar, Eltek, Multiconsult, FUSEN, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova.

Kontraktspartner: Kunnskapsbyen Lillestrøm avd. OREEC.

Se mer om Solenergiklyngen her

Eller last ned flyeren her!

Kontakt

Trine Kopstad Berentsen

Epost: trine@solenergiklyngen.no
Telefon: 93 01 48 01

Daglig leder / CEO