Rapporter fra Solenergiklyngen

Se Veikart for den norske solbransjen mot 2030, last den ned her

Se markedsrapporten for 2020» Solenergiens samfunnsnytte i Norge»

Utbygging av solkraft i Norge, 2004-2017.

Se markedsrapport Solceller markedstall 2018

Se markedsrapport Solvarme 2018

Se rapporten BIPV i Norge 2018

Se markedsrapporten for 2017 «Solcellesystemer og sol i systemet»