På Skatteetatens årskonferanse 2023 kom det frem at etaten etablerer en praksis hvor salg av overskuddsstrøm (bl.a. fra privatboligeiere og gårdsbruk), fra første og for alle leverte kWh, er skattepliktig inntekt

Som en respons på dette og etter samtaler med solnæringen har SV og Høyre har nå levert et representantforslag med forslag til hvordan dette kan håndteres. Forslaget som er fremmet i Stortinget er som følger:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til særlige skatteregler for salg av overskuddsstrøm for private boligeiere som sikrer at energiproduksjon lavere enn årsforbruket for boligen ikke skattlegges og bidrar til realisering av målet om 8 TWh solkraft innen 2030.

Solenergiklyngen er bekymret for skattelegging av solkraft. Vi er imidlertid positive til det som er foreslått av Høyre og SV og tenker at et flertall her er et viktig politisk signal til alle som vurderer å bygge ut solkraft på sitt tak.

Vi synes det er viktig at regjeringen sikrer at all strøm som produseres fra solkraft, som er mindre enn årsforbruket, ikke blir skattet og at boligkundene dermed blir skjermet. Begrunnelsen er blant annet at vi ønsker å utløse private investeringer i solkraft for å øke kraftproduksjonen i Norge. Dette er også viktig for fellesskapet og for å nå politisk målsetning om 8 TWh solkraft innen 2030.

Vi må ha et helhetlig skattesystem som stimulerer til 8 TWh solkraft i 2030 og ikke blir en barriere for utviklingen. Dette gjelder for både solkraft på alle bygg inkludert industri- og næringsbygg og på bakke.

Les hele forslaget fra SV og Høyre her.

5. mars gis innstilling til Stortinget. Solenergiklyngen har gitt følgende innspill som kan leses her.

Solenergiklyngen jobber videre med skattespørsmålet utover våren, og skatt blir et tema på Solenergikonferansen 16. april som handler om finansiering og lønnsomhet for solbransjen både nasjonalt og internasjonalt.