Energikommisjonen leverte sin rapport “mer av alt – raskere” 1. februar 2023, og den har nå vært ute på høring. 

Energikommisjonen fastslår i sin rapport at enormt mye strøm kan spares og energi produseres i folks boliger og i bygg frem til 2030. Solkraft løftes fram som en sentral del av dette. Dette er den raskeste veien til en betryggende kraftbalanse, og det gir også mer strøm raskere enn kontroversiell ny vind- og vannkraft. Energikommisjonens anbefalinger viser at regjeringen og Stortinget nå må gripe en helt unik mulighet til å satse på massiv energieffektivisering og lokal energiproduksjon i bolig og bygg, og bakkemontert solkraft.

Solenergiklyngen leverte sitt innspill til “mer av alt – raskere” 2. mai 2023. 

Les rapporten til Energikommisjonen her: NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere.

Les Solenergiklyngens innspill i sin helhet her

Les vedlegget her.