Bakkemonterte solkraft anlegg er vi vant til å se rundt i verden der det er mer sol enn i Norge. Vi har blant verdens største solpark utbygger med selskapet Scatec som er kjernepartner i Solenergiklyngen.

 

 

Solenergiklyngen bidrar her mest med posisjonering og rammebetingelser. Det er stadig behov for mer kompetanse om hvordan storskala solkraft i verden kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Det er behov for nye ordninger for eksportfinansiering for å redusere risiko, fordi solparker bygges som oftest i land og på steder med politisk og finansiell risiko. 

 

Storskala solkraft i Norge?

I Norge har solkraft utbyggingen stort skjedd på tak og fasader på norske bygg. Slik tror vi også dette vil fortsette, og man har regnet seg frem til at teoretisk potensiale for utbygging er mellom 30 og 50 TWT (Kilde Veikart og Multiconsult). Med stadig nye planer om elektrifisering, så vil Norge i fremtiden ha et energiunderskudd allerede i 2030 om vi ikke bygger ut mer kraft. Solenergi er den enkleste og raskeste metoden for å bygge ut ny kraft, og dessuten gir solkraft minst konflikt og naturinngripen. 

Solparker kommer også til Norge og vi har flere partnere som har planer om å bygge solparker i nær fremtid. Solkraft har blitt mye rimeligere, solparker er lønnsomme og kan bygges ut uten subsidier. 

 

Matjord vil ikke bygges ned

Det mange områder som kan egne seg til å bygge solparker på bakken i Norge. Det kan være deponier hos avfallsanlegg, områder som er regulert for infrastruktur i dag, eller innenfor næringsparker hvor det er et stort behov for strøm på dagtid. Bakkemontert solkraft kan kombineres med matvareproduksjon eller beite for dyr, og slik sett være en ‘vinn- vinn’ situasjon for både grunneier og bonden. Solparker vil gjerdes inn, holde rovdyr ute og ha jevnlig tilsyn. Produksjon av mat og grønnsaker øke betraktelig viser flere pilotprosjekter med AgriPV. 

 

Gode prosesser

Alle som ønsker å søke NVE om å bygge solparker går gjennom en grundig prosess med dialog og forankring hos grunneier og kommune. Det gjøres en risikovurdering for å unngå arealkonflikter. Her er det viktig å lære fra vindkraft debatten. Les mer hos NVE sine sider om hvordan man går fram. 

 

Innovasjonsgruppe 

Det er etablert en ‘innovasjonsgruppe‘ for klyngens partnere (Les mer under Aktiviteter & Tjenester), og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året.

 

Solparker kan også legges på sjø – se egen side for Flytende sol under markedsområder.

 

Foto: Akershus Energi

English EN Norsk bokmål NO