Laster Arrangementer

← Tilbake til Arrangementer

Digitalt

august 2023

Webinar: Solkraftteknologien – dagens og fremtidens systemsmarte løsninger

25. august @ 09:00 - 10:45

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023. Jo flere solkraftanlegg som tilknyttes kraftsystemet, dess mer er det behov for systemsmarte egenskaper. Det vil si egenskaper som støtter opp driften av kraftsystemet. Men kan dagens og fremtidens systemsmarte egenskaper også bidra til redusert behov for kostbare investeringer i mer kraftnett? Vi går mer i dybden på hva omformerteknologien isolert vil kunne bidra med…

Les mer »

september 2023

Webinar: Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

8. september @ 13:00 - 14:30
Bilde: Otovo

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023. Lokale energisamfunn er et sentralt element i EUs direktiver for omstilling av unionens energisystem til fornybar produksjon og forbruk. Det er naturlig å tenke at det betyr at lokale energisamfunn, men også mikronett, vil kunne samspille med kraftsystemet til nytte for både deltakere og samfunnet for øvrig. Mikronett er definert som et lite lokalt kraftsystem…

Les mer »

oktober 2023

Webinar: Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

11. oktober @ 10:00 - 11:30
light bulb, light, idea

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023. Dagens norske energiregulering synes å være tilpasset det tradisjonelle kraftsystemet med sentral regulerbar kraftproduksjon og forbruk nedover i systemet der hver juridisk forbruker måles og avreignes individuelt og med en rettferdig fordeling av nettkostnadene. Hva er rettferdig i lys av et kortsiktig behov for å styrke energibalansen og raskt tilrettelegge nettkapasitet for elektrifisering og ny…

Les mer »