– Solbransjen er i rute mot å installere dobbelt så mye solkraft som i fjor. Dersom utbyggingstakten i Norge fortsetter å følge den vi har sett i Sverige, kan Norge ha 8TWh solkraft på plass innen 2030. Dette kan være et svært viktig bidrag for den norske kraftbalansen, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, en næringsklynge for solaktører i Norge, som i år feirer 10 år med fokus på solkraft.

Ved utgangen av mars 2023 var det totalt utbygd mer enn 400 MW solenergi i Norge og bare de tre første månedene ble det bygget ut 50 MW, ifølge tall fra Elhub.

– Selv om vi har 10 års jubileum og det starter å skje litt i Norge på solkraft, må vi våkne og se hvordan sol kan bidra til å unngå kraftunderskuddet som lurer like rundt hjørnet. Veksten som skjer i Norge betyr at vi vil kunne bidra med mye av den fornybar kraften Norge trenger –  hvis solkraft får slippes til, sier Berentsen.

Forventer kraftunderskudd
Statnetts rapport fra november 2022 peker på at vi går mot et kraftunderskudd i Sør-Norge fra 2026 og i hele Norge fra 2027. Solbransjen ønsker å realisere Energikommisjonens anslag, og mener at 10 TWh innen 2030 på bygg og bakke er realistisk, hvis vi fjerner barrierer og tilrettelegger. Og flere tiltalls TWh er mulig å se for seg innen 2040. Da kan solkraft bidra til å sikre kraftbalansen og effektbalansen i Norge på en samfunnsøkonomisk god måte, med lav konfliktgrad.

– Det haster med å få på plass ny kraftproduksjon, og det er vanskelig å slå solkraft når det gjelder å bygge ut kapasitet, også i Norge. Så får vi heller passe på at vi gjør dette på en god måte mens solkraftnæringen vokser frem, og samtidig har en god dialog med nettselskapene. Men vi kan ikke utrede utfordringer i en årrekke før vi får på plass mer kraft i Norge, sier Erik Marstein, forskningsleder på IFE, Institutt for energiteknikk (IFE).

Marstein mener at det er rart at den største bekymringen hos flere av selskapene synes å være hvor mye skade solkraft kan forårsake på kraftkvalitet og forsyningssikkerhet, enn hvordan solkraft kan bidra.

– Selv om bruken solkraft vokser svært raskt så står solkraftverk i dag bare for 0,2 prosent av norsk kraftproduksjon. Men det merkes allerede motstand mot solkraft i deler av kraftbransjen, blant annet knyttet til innfasing av solkraft i nettet, og lokal motstand mot bakkemontert kraft, sier Marstein.

Stort potensial
I 2022 presenterte Solenergiklyngen og Multiconsult en rapport der det årlige tekniske potensialet for solkraft fra bygg tilsvarer ca. 66 TWh, eller rundt halvparten av vannkraftproduksjonen.

– Det ligger et enormt potensial i solkraftanlegg bare på bygg. Løsningen er rimelig, lite konfliktfylt og gir miljøvennlig elektrisitet, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Når det gjelder bakkemonterte anlegg er solbransjen bekymret for at ting skal gå for tregt.

  • Vi trenger å bygge ut kraftverk på bakken i tillegg til på tak og fasader hvis vi skal nå målet om 5-10 TWh solkraft i 2030, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Bransjen er tydelig på at de ønsker å gjøre ting ordentlig. Det er bred enighet om at det er essensielt å få til god lokal involvering og eierskap, og skånsom bruk av arealer. Man trenger samtidig å få skikkelig rammevilkår når det gjelder myndighetenes tilrettelegging.

Stor utvikling på 10 år
Solenergiklyngen feirer 10 år og mye har skjedd. I 2012 var det installert totalt 10 MWp i Norge og det aller meste av det som fantes var frittstående anlegg på hytter og fyrlykter. Fra en håndfull leverandører for ti år siden, har Solenergibransjen i dag en bred og sterk bransje i rask vekst med over 2000 direkte ansatte i 2021.

– På veien videre blir det viktig å få på plass en nasjonal strategi for solkraft og sette et måltall for solkraft. Når det gjelder den kommende handlingsplanen for energieffektivisering bør energispareforpliktelser inkludere lokal energiproduksjon og det bør derfor legges til rette for områdeløsninger med utstrakt deling av lokalprodusert strøm og energilagring, sier Mette Kristine Kanestrøm, leder for Sol og Smart Grid i Multiconsult og nyvalgt styreleder i Solenergiklyngen.

–  Solenergiklyngen har registrert med glede at Regjeringen skal gjennomføre en kartlegging av regulatoriske barrierer som et steg i å legge til rette for mer etablering av lokal energiproduksjon og lagring, primært i tilknytning til industriparker og næringseiendom. Dette ser bransjen frem til å bidra inn i, påpeker Kanestrøm.