Aktiviteter & Tjenester

Vi tilrettelegger for vekst
Vi gjør det enklere å realisere ideer
Vi posisjonerer bransjen og din bedrift
Vi gjør det enklere å rekruttere og bygge kompetanse
Previous
Next

 

Innovasjons- og faggrupper 

Våre partnere får muligheten til å delta i  våre innovasjonsgrupper hvor målet er kompetansebygging og felles prosjekter nasjonalt og internasjonalt

 • Prosessindustri & ansvarlige verdikjeder (kontakt Maja)
 • Bygg/områder/næringsparker & rammebetingelser (kontakt Dag Tore)
 • Solparker/Flytende sol/batterier (kontakt Keron)
 • Kompetanse (kontakt Tone)
 
 

 

Innovasjonsrådgivning

 • Hjelp til utvikling av prosjekter og søknader om offentlig støtte til disse
 • Tilgang til spisskompetanse på regionale, nasjonale og internasjonale støtteordninger 

Kontakt for innovasjonsrådgivning: Ola

 

Internasjonalisering og EU-rådgivning

 • Hjelp til å identifisere og synliggjøre prosjektmuligheter 
 • Trend og teknologisøk
 • Tilgang til nettverk og b2b matchmakings

Kontakt for rådgivning inkl EU: Maja 

 

Møteplasser

 • Tilgang til interne aktiviteter: innovasjonsgrupper, workshops og ulike utviklingsløp
 • Deltakelse i eksterne seminarer, workshops, b2b matchmakings, pitching events
 • Felles klyngepaviljong ved fagkonferanser og messer

Kontakt for møteplasser: Lise

 

Prosjektutvikling

 • Prioritert partner for nye FoUoI-prosjektsøknader
 • Mulighet til å delta og dele erfaringer/kompetanse i  pågående prosjekter.
 • Partnerne kan ta initiativ til individuelle og felles prosjekter. Klyngeadministrasjonen og FOU partnere kan bistå. 

Kontakt for prosjekter: Maja


Nettverk

 • Tilgang til Norges ledende nettverk innen solenergi og lagring –
 • Internasjonal nettverksbygging, kapitalmiljøer, klynger og innovasjonsmiljøer 
 • Å holde seg oppdatert på ‘know how’ og ‘know who’ er det partnerne sier er det viktigst ved partnerskapet i Solenergiklyngen.

Innovasjonsplattform 

 

Solenergiklyngen er en næringsklynge med svært mange oppstartsbedrifter. Da vi talte opp noen år tilbake fant vi ut av en tredjedel av våre partnerbedrifter var under to år gamle. Det kommer nye spin-off bedrifter omtrent månedlig som tyder på en bransje i vekst.

Solenergiklyngen har utviklet tjenester for å gi partnerne hjelp til å starte opp og vokse videre som del av vår innovasjonsplattform. 

Dette er hva vi bidrar med:

 • Start-up. Innovasjonsrådgivning for nyetablerte. Våre forretningsutviklere hjelper med det meste som kobling til etablert industri, soft funding og innovasjonsrådgivning.
 • Scale up. Innovasjonsrådgivning til å vokse videre. Vi setter også sammen grupper av bedrifter som ønsker å søke finansiering og bidrar til prosjektutvikling. Vi kobler store og små bedrifter. EU rådgivning gjennom vår EU – rågiver.
 • Eksport. Våre forretningsutviklere bidrar til å koble partnerne på andre nettverk internasjonalt og sørger for at de får taletid som innledere på internasjonale events. Vi jobber tett med Innovasjon Norges dyktige utekontorer og rådgivere. Vi etablerer konkrete eksport løp og bidrar med å søke finansiering.
 • Kapital. Vi jobber med utvalgte finansmiljøer og vi styrker vi vårt nettverk videre. Vi samarbeider med de beste miljøer og henviser ofte videre.
 • Rammebetingelser. Vi jobber opp mot myndigheter for å spre kunnskap om barrierer både for vårt hjemmemarked og eksport. Solindustrien er blant de næringer som kan bidra til å tette eksport gapet for Norge videre.
 • Møteplasser. Vi arrangerer store og små events gjennom året. Både fysisk og på nett.
 
 
 
English EN Norsk bokmål NO