Dette var utgangspunktet når Fornybar Norge Norskog og Solenergiklyngen inviterte store grunneiere og noen representanter for utviklere av solkraftprosjekter til dialogmøte. 

Bakteppet er et kommende kraftunderskudd og Energikommisjonens vurdering om at 5-10 TWh solkraft er realistisk i Norge innen 2030. Men, som Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen minnet om, denne utviklingen skal også sikre at vi når mål om klima og natur. Gaute Tjensvoll, Fred Olsen Renewables orienterte om spennende muligheter for å kombinere produksjon av kraft fra vind og sol i samme område , mens Siri Revelsby, Akershus Energi delte erfaringer fra utvikling av Norges første solkraftverk i industriell skala, Furuseth Solkraftverk. I tillegg til utfordringer knyttet til nettilgang, valg av areal og konsesjonsprosess var utviklerne enige om at dialogen med grunneiere og kommunene var helt avgjørende.

For grunneierne er det viktig å ivareta både skogbruks-, grunneier- og samfunnsperspektiv når eiendommene skal utvikles. I tillegg er det utfordringer med regulering, jordvern, skogstandarder, planprosesser og avtaler. Her delte Benthe Løvenskiold, Norskog, Knud Nørve, OVF og Olav Røsak fra Bondelaget viktig informasjon og perspektiver.

Det var et mål at møtet skulle samle noen sentrale aktører for å bli kjent, lytte, lære og vurdere grunnlaget for bedre koordinering på spørsmål om arealbruk, konsesjonsprosesser og grunneierrelasjoner ved utvikling av solkraft. Målet ble nådd og den gode dialogen fortsetter.