Solenergiklyngens partnere leverer ‘Ren energi til alle’ som er en av våre viktigste strategiske satsinger. Visjonen er å levere strøm til de i verden som trenger det mest. Det gjør partnerne gjennom storskala kraftprosjekter og off-grids løsninger. Dette bidrar til at de fattigste løftes ut av fattigdom. Barna kan gjøre lekser om kvelden, eller en familie kan drive sin lokale business fordi de har tilgang på strøm gjennom solenergi. Solstrøm er skalerbar teknologi som virker i en lampe eller et ‘solar home system’ – såkalt off-grids, eller via et mini-grid i en landsby eller en solpark utenfor en flyktningeleir. Solenergiklyngens partnere leverer både nettilknyttede prosjekter eller som distribuerte løsninger.  

 

 

Bistand og business

Her har vi mange partnere som leverer og Solenergiklyngen jobber sammen med bistandsorganisasjoner for å finne felles løsninger. Det er ikke nok med bistand alene, men det kan bidra til å utløse private midler som sammen tar oss nærmere målet. Solenergiklyngen jobber med rammebetingelser for finans og eksport, og med å sette tema på dagsorden hos offentlige myndigheter. 

 

Innovasjonsgruppe

Vi har en gruppe partnere som jobber sammen i Solenergiklyngen i en innovasjonsgruppe som møtes jevnlig (for oversikt les mer under Aktiviteter & Tjenester), og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året. Det er Maria Stokke som leder denne gruppen og treffes på mail

 

Foto: Bright Products
English EN Norsk bokmål NO