Solenergiklyngen ønsker våre tre nye partnere velkommen inn i klyngefellesskapet.

Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi i Norge og en Arena Pro klynge – en moden næringsklynge i det nasjonale klyngeprogrammet finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Fra klyngeprogrammet mottar Solenergiklyngens partnere årlig støtte for å utvikle næringsklyngen videre og jobbe med innovasjon, kompetanse og å utvikle nye prosjekter og møteplasser for å nevne noe. Det er styringsgruppen og partnerne som gir retning og prioriteringer i budsjett og handlingsplanen hvert år. 

Vi er organisert som en forening med hovedkontor i Oslo Sentrum, på MESH Nasjonalteateret. 

Nye partnere

Aiko Solar

Aiko Solar et et globalt selskap for ny energiteknologi med fokus på FoU og produksjon av solenergiprodukter og integrerte løsninger for PV, lagring og lading. De er særlig kjent for sine ABC moduler (All Back Contact) og scenariobaserte pakkeløsninger.

ITP Group AS

ITP er et importselskap som utelukkende selger varer til B2B markedet. Solpaneler er en del av sortimentet.  

ACDC Energy AS

AC/DC Sol AS

AC/DC Sol er et nyoppstartet selskap som særlig skal jobbe innovasjon i solkraft, og ser særlig på vertikalt monterte solceller.

Vi ser frem til samarbeidet!

Mer informasjon om hvordan du kan bli partner i Solenergiklyngen finner du her.