Fornybarkonsernet Aneo og utviklerselskapet Sunna Group arrangerte offisiell åpning av solparken Henja i Gislaved for publikum 11. juni. Fra Norge deltok i tillegg til Aneos ansatte to representanter fra NVE og Solenergiklyngens næringspolitiske direktør Dag Tore Seierstad.

Henja solpark startet kraftproduksjon i mars, men den offisielle åpningen fant sted i Gislaved i Sverige 11. juni. Med lokalbefolkning og bransjefolk til stede ble parken erklært åpnet av Aneo og Sunna Group ved strømsetting. Solparken er blant Sveriges største bakkemonterte solkraftverk, og er utviklet og bygget i samarbeid med det svenske utviklerselskapet Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september 2022.

Solenergiklyngen mener at dette prosjektet har flere sider som kan være viktige å merke seg for norske aktører.

Fra prosjektutviklingen startet til drift har det bare gått to år, blant annet på grunn av en svært tidseffektiv prosess for konsesjon og nettilknytning i Sverige. Dette bør være til inspirasjon for NVE og norske nettselskap, siden det dessverre går mye tregere med få tillatelser til solparker i Norge.

Henja solpark er også den største solparken i Sverige uten inngjerding, som gjør solparken åpen for ferdsel for både dyr og mennesker. Sammen med naturlig revegetering av bakken som skal følges i årene framover, vil prosjektet gi nyttig kunnskap for videre utvikling av solkraft på naturområder og samspillet med lokalbefolkningen.

Fakta om Henja solpark:

Lokasjon: Gislaved, Jönköpings län (SE3)

Størrelse: 15,5 MWp installert effekt. Ca. 300 mål, 7. største solpark i Sverige.

Mer informasjon om Henja solpark, Aneo og Sunna Group finner du her.