solen

Hva koster det?

Klyngekontigent er to-delt: Medlemsavgift på kr 500 for små virksomheter og kr 1.000 for alle andre, og en Serviceavgift for medlemstjenester etter følgende trappetrinns modell:

Små selskaper/organisasjoner: Omsetning på opp til 10 millioner eller under 10 ansatte: 7500,- NOK + mva

Mellomstore selskaper/organisasjoner: Omsetning på mellom 10 og 50 millioner eller mellom 10 til 50 ansatte: 22.000,- NOK + mva

Store selskaper/organisasjoner: Omsetning på over 50 millioner eller over 50 ansatte: 47.000,- NOK + mva

Kjernepartnerne betaler i henhold til satser i budsjett, inntil 114.000,- NOK + mva

FOU-partnerne betaler etter samme struktur som  bedriftspartnere.

I tillegg bidrar partnerne med egeninnsats i tid ved deltagelse på workshoper, webinarer, konferanser og prosjekter. Både egeninnsats i kontanter og i tid dokumenteres for å få utløst offentlige midler som er med på å drifte klyngens aktiviteter og tjenester. Normalt sett utgjør bedriftenes egeninnsats minimum 50 % av kostnadene i klyngens prosjekter.

solen
solen

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål knyttet til partnerskap i Solenergiklyngen må du gjerne kontakte oss.