solen

Møteplasser

Tilgang til interne aktiviteter som faggrupper, workshops, utvikling av veiledere og ulike utviklingsløp

Deltakelse i eksterne webinarer, workshops, B2B matchmakings, pitcher og andre events

Felles klyngepaviljong ved store bransjemesser og andre fagkonferanser.

solen

Nettverk

Bli en del av og få tilgang til Norges fremste miljø på solenergi og lagring

Få tilgang til internasjonal nettverksbygging, kapitalmiljøer, klynger og andre innovasjonsmiljø

Hold deg oppdatert på “know how” og “know who”

Delta i klyngens faggrupper på utvalgte områder: Ansvarlige leverandørkjeder, Prosessindustrien, Bakkemonterte solkraftverk, Flytende sol, Batterier og lagring m.fl.

solen

Hjelp til forbedring av rammebetingelser

Vi jobber opp mot myndighetene og andre relevante aktører for å spre kunnskap om barrierer og andre hindre for økt utbygging av solenergi i Norge

Kontakt i klyngeadministrasjonen: Dag Tore Seierstad (dagtore@solenergiklyngen.no)

solen

Prosjektutvikling

Prioritert partner for nye FoUoI-prosjektsøknader

Mulighet til å delta og hente/dele kompetanse fra påbegynte prosjekter

Partnere kan ta initiativ til individuelle eller felles prosjekter hvor klyngeadministrasjon og/eller FoU-partnere i klyngen kan bistå i prosessen

solen

Innovasjons- og EU rådgivning

Innovasjonsrådgivning Norge

Hjelp til å identifisere støtteordninger regionalt og nasjonalt og muligheter gjennom disse

Hjelp til utvikling av prosjekter og råd i søknadsprosessen for offentlig støtte

Kontaktperson i klyngen: Ola Rostad (ola@solenergiklyngen.no)

EU rådgivning

Hjelp til å identifisere støtteordninger og muligheter gjennom disse

Hjelp til å utvikle prosjekter og råd i søknadsprosessen

Tilgang til nettverk og B2B muligheter internasjonalt

Kontaktperson i klyngen: Maja Busch Sevaldsen (maja@solenergiklyngen.no)

solen

Vår innovasjonsplattform

Solenergiklyngen har utviklet tjenester for å gi partnerene hjelp til å starte opp og vokse videre som en del av vår innovasjonsplattform. Dette er hva vi bidrar med

Start up

Innovasjonsrådgivning for nyetablerte. Våre forretningsutviklere og innovasjonsrådgiver kan hjelpe med det meste, som kobling til etablert industri, offentlig risikoavlastning og innovasjonsrådgivning

Scale up

Innovasjonsrådgivning for å hjelpe med videre vekst. Vi setter også sammen grupper av bedrifter som ønsker å søke finansering og bidrar til prosjektutvikling. Vi kobler både store og små bedrifter sammen i prosjekter og kan også bistå med EU prosjekter

Eksport

Våre forretningsutviklere bidrar til å koble partnerne på relevante nettverk internasjonalt og sørger for at de får taletid på internasjonale events. Vi jobber tett med Innovasjon Norges dyktige utekontorer og rådgivere og vi har også et godt samarbeid med NORWEP. Vi er i noen tilfeller med å etablere konkrete eksportløp og bidrar med å søke finansering for disse.

Kapital

Vi jobber med utvalgte finansmiljøer og styrker vårt nettverk videre her

Rammebetingelser

Vi jobber opp mot myndighetene for å spre kunnskap om barrierer både for hjemmemarkedet men også ute i verden. Solindustrien er en viktig næring som kan være med på tette eksportgapet for Norge.

Møteplasser

Vi arrangerer store og små eventer gjennom året