Hva får du som partner i Solenergiklyngen?

  • Tilgang til møteplasser for norsk solbransje
  • Oppdatering på en bransje i sterk vekst
  • Kompetanseheving innen en rekke fagområder tilknyttet energi og lagring
  • Tilgang til rådgivertjenester, herunder innovasjonsrådgivning og EU rådgivning

Hva koster det?

Klyngekontigent er to-delt: Medlemsavgift på kr 500 for små virksomheter og kr 1.000 for alle andre, og en Serviceavgift for medlemstjenester etter følgende trappetrinns modell:

  • Små (omsetning < 10 mill. / < 10 ansatte): 7.500 + mva
  • Medium (omsetning 10-50 mill. / 10-50 ansatte): 22.000 + mva
  • Store (omsetning > 50 mill. / > 50 ansatte): 47.000 + mva
  • Kjernepartnerne betaler i henhold til satser i budsjett (inntil 114.000 +mva)
  • FOU-partnerne betaler etter samme struktur som  bedriftspartnere.
  • Utdanningsaktører betaler sats tilsvarende laveste sats for bedrifter.

I tillegg bidrar partnerne med egeninnsats i tid ved deltagelse på workshoper, webinarer, konferanser og prosjekter. Både egeninnsats i kontanter og i tid dokumenteres for å få utløst offentlige midler som er med på å drifte klyngens aktiviteter og tjenester. Normalt sett utgjør bedriftenes egeninnsats minimum 50 % av kostnadene i klyngens prosjekter.

Utmelding og andre regler

 Skriftlig utmelding må sendes oss innen 1.november for å ikke bli belastet kontingent året etter. Dette av hensyn til planlegging og budsjettering.

Solenergiklyngens vedtekter finner du her

Etiske retningslinjer for klyngens medlemmer:  Codes of Conduct

Se forøvrig også informasjon om vårt arbeid med bærekraft her.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål

Dersom du har spørsmål knyttet til partnerskap i Solenergiklyngen må du gjerne kontakte oss.