Finalister “årets anlegg”

Isfjord radio – Store norske energi AS – Verdens nordligste solcelleanlegg. Systemet er nå et offgrid energisystem i miniatyr bestående av solceller, batteri, generator og termisk lager 

Sem gård – Asker kommune & Veidekke  - Restaurert en gård fra 1890 med gjenbruksmaterialer og solceller på tak. Et fantastisk prosjekt som setter solenergi i sammenheng med bærekraft i bredt perspektiv. 

Furuseth solkraftverk – Solgrid – Et pioner- og foregangsanlegg for bekkemonterte solkraftverk. Før, under og etter prosjektet har Solgrid vist god delingskultur.  

Finalister “årets prestasjon”

Alf Kaare Stokker –Asker kommune Alf Kaare er viktig person i Asker komme som fronter solenergi, klimamål og tenker nytt til det beste for miljøet og kvaliteten på leveransene.  

Martin Bellmann – Sintef – Martin bl.a har vært med å samle et bredt internasjonalt konsortium av industri og forskningsinstitusjoner i prosjektet QUASAR, som adresserer resirkulering av solpaneler.  

Heine Nygård Riise – IFE - Heine har gjennom SUNPOINT prosjektet bidratt til mer kunnskapsbaserte tall for de estimeringene som gjøres på solkraftprosjekter i Norge, samt bidratt til en økt satsning på verdier for solinnstråling hos Meterologisk institutt. 

Finalister “årets talent”

Håkon Person – Multiconsult - Håkon er innovativ og jobber frem nye, viktige løsninger til det beste for solbransjen. Håkon har en spesiell god formidlingsevne og klarer å forklare kompliserte tekniske løsninger på en forståelig måte.  

Frithjof Nerdrum – Glint Solar - Frithjof er arkitekten bak og hovedansvarlig for utvikling av et software for utviklere av solparker over hele Europa. Softwaren bidrar til å utvikle lønnsomme stor skala prosjekter som blir godkjent og klare for å bygges 

Majken Smith -Solgrid/NMBU (masterstudent) –   Majken er prosjektleder for flere av prosjektene som nå er inne til konsesjonsbehandling hos NVE, og er sannsynligvis den i Norge som har skrevet flest konsesjonssøknader for solkraftverk. 

Solenergiprisen deles ut under Solenergikonferansen 16. april på Clarion Hotel Oslo.