Her kan du lese om alle nominerte til Solenergiprisen 2024. Det har vært mange anlegg og person som har preget solbransjen på ulike, viktige og positive måter. Det har vært vanskelig for juryen å finne tre finalister i hver kategori, for her er det mange gode kandidater. Vi ønsker med dette å gi en kort presentasjon av alle de nominerte, og slik hedre dere alle.  

Årets anlegg

Isfjord radio – Store norske energi AS – Verdens nordligste solcelleanlegg. Systemet er nå et offgrid energisystem i miniatyr bestående av solceller, batteri, generator og termisk lager 

Sem gård – Asker kommune & Veidekke  - Restaurert en gård fra 1890 med gjenbruksmaterialer og solceller på tak. Et fantastisk prosjekt som setter solenergi i sammenheng med bærekraft i bredt perspektiv. 

Furuseth solkraftverk – Solgrid – Et pioner- og foregangsanlegg for bekkemonterte solkraftverk. Før, under og etter prosjektet har Solgrid vist god delingskultur.  

Vikersund Solcellepark – Hydropower AS  - Et flott miljøvennlig og bærekraftig solkraft anlegg i Vikersund. Med skrufundamenter gjøres installasjonen raskt og effektivt uten graving eller bruk av betong.  

Grev Wedels plass 9 – Apollotech AS/Sagstuen AS – Et solcelle takanlegg der hele glasstaket er dekket av BIPV glass. Bygget er en pilot og sette en ny standard for grønn rehabilitering. 

Aass Bryggeri – EnergiEngasjement Norge AS - Et takbasert solcelleanlegg på sitt bryggeritak i Drammen. Hver eneste produserte kilowattime går rett inn i produksjon.  

Sowin K1 – Per Hopsø - En smart liten komplett kraftstasjon, som er ferdig på fabrikk. Den kan plasseres utenfor hytte/hus og leveres med solcellepaneler, invertere klar til bruk. 

Skjetlein Soldelingspark – ANEO/Grønt Hjerte - Dette er Norges første AgriPV anlegg, og også den nordligste i verden. 

Brakerøya energisentral – Elektroimportøren AS - Anlegget består av to små takmonterete anlegg i øst/vest konfigurasjon og en BIPV fasade med semitransparent aktivt glass. Spesialtilpasset for byggets estetiske og helhetlige uttrykk.  

Li-Cycle – Greenerway AS - All kraften fra dette solanlegget vil gå med til å resirkulere litium batterier i Li-Cycle sin produksjon. Anlegget tnytter taket og solproduksjonen på en optimal måte 

Årets prestasjon

Alf Kaare Stokker –Asker kommune Alf Kaare er viktig person i Asker komme som fronter solenergi, klimamål og tenker nytt til det beste for miljøet og kvaliteten på leveransene.  

Martin Bellmann – SINTEF – Martin bl.a har vært med å samle et bredt internasjonalt konsortium av industri og forskningsinstitusjoner i prosjektet QUASAR, som adresserer resirkulering av solpaneler.  

Heine Nygård Riise – IFE - Heine har gjennom SUNPOINT prosjektet bidratt til mer kunnskapsbaserte tall for de estimeringene som gjøres på solkraftprosjekter i Norge, samt bidratt til en økt satsning på verdier for solinnstråling hos Meterologisk institutt. 

Jens Hetland – FUSen – Jens har jobbet for å spre kunnskap om solenergi og engasjerer seg sterkt i det grønnskriftet og for solenergi spesielt.  

Jonas Ibsen Brynildsrud  – Sunday Power – Jonas er CEO i Sunday Power og gjennom å tilby sol som tjeneste på næringsbygg er hans drivkraft og engasjement med å bidra for at solkraft som en ny bransje skal lykkes i Norge. 

Eirik Hjelle Blix / Stefan Lidstrom – Blix Data Center AS / Comsys AB – De har satt opp en 350V likestrømsløsning for nødstrøm. Ved å bruke DC/DC MPPT tracker direkte til anlegget får man et effektivt offgrid. 

Håkon Duus – Multiconsult – Håkon har gjennom sitt arbeid bl.a bidratt til å fremme fornybar energi og mikrogrid-teknologi flere steder i verden. Han er en nyskapende tenker som stadig utforsker nye muligheter og løsninger, også i arktiske miljøer.  


Siddharth SareenUiS – Siddharth er professor og har publisert to bøker om solenergi med ledende internasjonale forlag. Han har også utgitt over 30 artikler i ledende internasjonale tidsskrifter om overgangen til solenergi.  


Lars Erik Olsen – ASKO  - Lars Erik var tidlig ute med å fronte store solenergianlegg på næringsbygg. ASKO er første aktør i bransjen som bygger med sedumtak i kombinasjon med solceller fra Over Easy Solar. 

Årets talent

Håkon Person – Multiconsult - Håkon er innovativ og jobber frem nye, viktige løsninger til det beste for solbransjen. Håkon har en spesiell god formidlingsevne og klarer å forklare kompliserte tekniske løsninger på en forståelig måte.  

Frithjof Nerdrum – Glint Solar - Frithjof er arkitekten bak og hovedansvarlig for utvikling av et software for utviklere av solparker over hele Europa. Softwaren bidrar til å utvikle lønnsomme stor skala prosjekter som blir godkjent og klare for å bygges 

Majken Smith -Solgrid/NMBU (masterstudent) –   Majken er prosjektleder for flere av prosjektene som nå er inne til konsesjonsbehandling hos NVE, og er sannsynligvis den i Norge som har skrevet flest konsesjonssøknader for solkraftverk. 

Martin Brunstad Høydal – Norconsult – Martin er en kunnskapsrik teknisk senior rådgiver og prosjektutvikler, som også holder kurs og foredrag. Han bidrar til å spre kunnskap om solenergi på en forståelig, god og positiv måte via innlegg på LinkedIn. 

Eskil Sulen Gjerde – Sunday Power – Eskil har utviklet en unik styringsalgoritme for batterier på næringsbygg med solcelleanlegg bak måleren. Gjennom en avansert matematisk modell finner algoritmen optimal løsning for lønnsomhet.   

Zalvinas Kubilius – FUSen - Zilvinas er en kunnskapsrik byggeleder som er opptatt av å fremme solenergi på en positiv måte. Han bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø på byggeplassen.  

Erik Valand – OneCo - Erik er prosjektleder for fornybar satsningen til OneCo i Sør-Vest. Han ser etter løsninger for å effektivisere monteringen av solceller samtidig som han ser etter nye produktløsninger. 

Anders Lie – Solcellekraft - Anders er en av gründerne i Solcellekraft, og en viktig bidragsyter i «Årets gaselle 2022»-bedriften. Han har bygget opp en sterk aktør på det norske solcelle markedet. 

Solenergiklyngen gratulerer alle nominerte kandidater. Kåringen finner sted under Solenergikonferansen 16. april på Clarion Hotel Oslo.