Høyere energipriser, billigere solenergi og utsikter til kommende myndighetskrav er noen av grunnene til at stadig flere velger å investere i solenergianlegg. Installasjon av solenergianlegg er med på å forberede byggeier på fremtidige myndighetskrav og kan være en økonomisk og miljømessig bærekraftig investering.

Denne bestillingsveilederen, skrevet av Norconsult for Solenergiklyngen og Grønn Byggallianse, har som formål å bistå næringsbyggeiere og eiendomsbesittere til å ta informerte valg og hjelp til å navigere i prosessen med å bestille og implementere solcelleanlegg. Den gir oversikt over hvordan man går frem for å bestille et solcelleanlegg, og hva som er viktig å ta hensyn til for at investeringen skal være bærekraftig.

Her kan du lese hele veilederen