I dag kom gladnyheten om NVE tildeler 4 konsesjoner for bakkemonterte solkraftverk i Norge, etter lang ventetid for selskapene. Kraftverkene vil gi en samlet forventet årsproduksjon på ca 26 GWh.

NVE har nå gitt tillatelse til å bygge følgende nye solkraftverk:

  • HIM Solkraftverk, 3 MWp i Vindafjord kommune i Rogaland (Partnere i Solenergiklyngen som er involvert her er bla Endra og Norconsult)
  • Måna solkraftverk, 5 MWp i Alvdal kommune, Innlandet fylke (Partnere i Solenergiklyngen som er involvert her er bla NØK Fornybar og Norconsult)
  • Kile Solkraftverk, 7 MWp i Sør-Fron kommune, Innlandet fylke (Partnere i Solenergiklyngen som er involvert her er bla Norconsult)
  • Birkeland solkraftverk, 11 MWp i Birkenes kommune, Agder fylke (Partnere i Solenergiklyngen som er involvert her er bla BTG Energi)

Les mer på nettsiden til NVE her.

Kilde: NVE