Dette er en betydelig reduksjon og en svært dårlig nyhet. Reduksjon av støtte til solceller nå er ikke i tråd med verken energikommisjonens råd eller siste vedtak i Stortinget på mål om 8 TWh i 2030.

Solenergiklyngens tilnærming kan oppsummeres slik:

Dette er sjokkerende. Det er imot bransjens anbefaling om å redusere støtten gradvis og forutsigbart slik at folk får tid til å ta gode beslutninger. Nå blir det en sjokk-reduksjon i støtten 1. oktober. Da må folk løpe og kjøpe for å rekke å få med seg den gamle støttesatsen. 

Dette skaper en unødvendig start-og-stopp utvikling for montørene som lever av dette og er ikke egnet for å skape et seriøst marked. Det er over tre måneders ventetid flere steder i landet, mange kommer ikke til å nå fristen. Skal Enova endre vilkår må de gi minst 6mnd frist. Dette har de gjort feil før og fått kritikk for det. 

Det er snakk om en reduksjon på 7.500kr i støtte på et vanlig anlegg.  Det er 5-10 prosent mindre i rabatt, sett i forhold til anleggets totalkostnad. Dette er stikk i strid med trenden i Europa. Europas minst utviklede solenergiland bremser altså opp nå når vi endelig hadde fått opp litt fart, etter å ha montert omtrent 5.000 anlegg i fjor. 

Det har blitt stopp i vind- og vannkraft i Norge de siste årene. Nå vil Enova stoppe sol også. Dette er tonedøvt på et tidspunkt der vi skriker etter mer kraft og etter at Energikommisjonen nylig anbefalte «mer av alt raskere». Vi håper nå noen ansvarlige politikere melder seg på i diskusjonen og pålegger Enova å endre retning.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Dag Tore Seierstad, næringspolitisk ansvarlig

Tlf: 90757737

Trine Kopstad Berentsen, administrerende direktør

Tlf: 93014801