EU vil i løpet av januar dermed legge frem en netto-nullutslippslov «Net-Zero Industry Act» hvor målet er å tilpasse EUs regler for økonomisk støtte slik at den grønne omstillingen i industrien skal gå raskere og mer smertefritt. I tillegg oppretter de et europeisk suverenitetsfond som skal gi økonomisk støtte og finansiere investeringer i industrien.

Det EU nå kommer med er en industriplan for hvordan Europa skal nå målene i Green Deal, og for første gang åpner de opp for betydelige endringer i industripolitikken og følgelig også endringer i statsstøtteregelverket. Dette vil i så fall være et historisk skifte i mange tiår med økonomisk politikk fra EU. Da Solenergiklyngen besøkte Brussel i November var ett av hovedpunktene vi tok med oss hjem at industripolitikken i EU fremover vil bære preg av fransk proteksjonisme som møter tysk industripolitikk. Og det spørs om det ikke er det vi ser tydeligere konturer av nå.

Positivt for solenergibransjen

Europeiske produsenter har lenge ønsket seg sterkere virkemidler for å nå målene i EUs solenergistrategi, om å hente hjem produksjonskapasitet for sol langs hele verdikjeden tilbake til Europa. Det har vært et utalt behov fra industrien om at produksjonskapasiteten i Europa i større grad må reflektere de målene som er satt rundt at solenergi skal være en av de strategisk viktigste energikildene som skal ta oss til netto null innen 2050.

Med en mer strømlinjeformet system for tillatelser knyttet til industriproduksjon vil Europa bli bedre rustet til å bygge de fabrikkene som trengs for å nå 30 GW med Europeisk produserte solcellepaneler innen 2025 slik European Solar Industry Alliance har satt mål om. I sin tale i Davos pekte Von Der Leyen på å midlertidig forenkle EUs statstøtteregelverk gjennom å bruke enkle skattelettelser. I tillegg skal suverenitetsfondet brukes til å støtte Europas interne produksjonsbase på lengre sikt.

Tema på neste toppmøte i EU

Pakken med ny lovgivning skal legges frem innen 1. februar. Det betyr at den lanseres i forkant av neste EU toppmøte hvor EUs stats- og regjeringssjefer møtes, som etter planen skjer 9 og 10. februar i Brussel. Her blir nok dette et hovedtema.

Les Von Der Leyens tale i sin helhet her.