Eventer

Arendalsuka: Sol + samferdsel = sant

15 – 15 Aug

Tid

08:00 – 09:00

Sted

Samferdselsteltet, Arendal

Type

Fysisk

Program

Veibygging legger beslag på mye areal. Hvordan få en vinn vinn situasjon ut av å bruke arealene for å produsere nye kraft uten konflikter?

Her har man mulighet for å levere på et samfunnsoppdrag og samtidig løse en utfordring.
Hva er mulighetene og hva er utfordringene for å få til dette?

Kom på frokost med Solenergiklyngen og VIA i Samferdelsteltet og hør mer om hvordan vi skal løse dette.

September

Microsoft Teams

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Les mer
Les mer om event

October

Microsoft Teams

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

Les mer
Les mer om event

November