Eventer

Fagseminar solkraft og nett

01 – 01 Nov

Tid

10:00 – 14:00

Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Type

Fysisk

Sammen med Fornybar Norge inviterer vi til fagdag om distribuert solkraft.

Solkraft skal fases inn i nettet fremover i større volum. Samfunnet forventer at nettet skal tilrettelegge for elektrifisering og storstilt tilknytning av distribuert kraftproduksjon hvor som helst.

Dette kan bli kostbart, sier nettbransjen

Dette er ikke noe problem, sier solbransjen.

Vi diskuterer hvordan vi skal tilrettelegge for mer solkraft inn i nettet både teknisk og regulatorisk. Vi går gjennom en analyse av lavspenningsnettets innmatingskapasitet for solkraft uten behov for nettforsterkning sammen med en oversikt over tiltak. I tillegg vil reguleringsmyndigheten redegjøre for sin vurdering av hvor mye av plusskundens hovedsikring som kan tillates utnyttet for innmating av overskuddsproduksjon i nettet.

Pris for deltakelse: 695,- nok eks mva (dekker din dagpakke)

Meld deg på her

Se program her

For spørsmål kontakt:

Ketil Sagen hos Fornybar Norge : ketil.sagen@fornybarnorge.no

Lise Evensen hos Solenergiklyngen: lise@solenergiklyngen.no