Eventer

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

11 – 11 Oct

Tid

10:00 – 00:30

Sted

Microsoft Teams

Type

Digitalt

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023.

Dagens norske energiregulering synes å være tilpasset det tradisjonelle kraftsystemet med sentral regulerbar kraftproduksjon og forbruk nedover i systemet der hver juridisk forbruker måles og avreignes individuelt og med en rettferdig fordeling av nettkostnadene. Hva er rettferdig i lys av et kortsiktig behov for å styrke energibalansen og raskt tilrettelegge nettkapasitet for elektrifisering og ny verdiskapende næring? Er det sider ved EUs energiregulering som kan være løsningen på kort sikt?

Programmet vil oppdateres fortløpende.

Meld deg på her. 

Pris: 

Medlem i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 900,- eks mva

Ikke medlem: kr 1500,- eks mva

Ta kontakt med Lise (lise@solenergiklyngen.no) dersom du er interessert i en pakke med alle 5 webinarene

Pakkepris for medlemmer i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 3000,- eks mva

Pakkepris for ikke-medlemmer: kr 4000,- eks mva

September

Microsoft Teams

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Les mer
Les mer om event

October

Microsoft Teams

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

Les mer
Les mer om event

November