Eventer

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

11 – 11 Oct

Tid

09:00 – 11:00

Sted

Microsoft Teams

Type

Digitalt

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023.

Dagens norske energiregulering synes å være tilpasset det tradisjonelle kraftsystemet med sentral regulerbar kraftproduksjon og forbruk nedover i systemet der hver juridisk forbruker måles og avreignes individuelt og med en rettferdig fordeling av nettkostnadene. Hva er rettferdig i lys av et kortsiktig behov for å styrke energibalansen og raskt tilrettelegge nettkapasitet for elektrifisering og ny verdiskapende næring? Er det sider ved EUs energiregulering som kan være løsningen på kort sikt?

Meld deg på her. 

Pris: 

Medlem i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 900,- eks mva

Ikke medlem: kr 1500,- eks mva

Ta kontakt med Lise (lise@solenergiklyngen.no) dersom du er interessert i en pakke med alle 5 webinarene

Pakkepris for medlemmer i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 3000,- eks mva

Pakkepris for ikke-medlemmer: kr 4000,- eks mva

Program

Velkommen og innledning v. Solenergiklyngen og Fornybar Norge

0900                Velkommen ved Fornybar Norge og Solenergiklyngen​

0910                Energiregulering av sol  i Norge ved Marit Serianna S. Hjerpseth, RME​

0930                Hvordan er reguleringen og hvilke endringer ønsker vi? ved Christian Magnus Stryken,NBBL​

0945                Legger reguleringen til rette for sol? ved  Andreas Aamodt, Nelfo​

1000                Utvikling av solmarked i Norge – den norske energireguleringen av sol ved Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen​

1020                Sol og batterier – hvordan virker reguleringen? Ved Ole Jacob Sørdalen, Piixi​

1035                EU og sol? Per Everhill,Tekniska Verken i Linköping AB​

1055                Hvordan legger vi til rette for sol, er reguleringen godt tilpasset? Ved Kristine Askeland, Lnett​

1110                Oppsummering og avslutning ved Fornybar Norge og Solenergiklyngen