Eventer

Faggruppemøte prosessindustrien

25 – 25 Oct

Tid

10:00 – 12:00

Sted

Oslo sentrum

Type

Fysisk

Faggruppen for prosessindustrien er kun for partnere i klyngen og er en fast gruppe som møtes 4-5 ganger årlig. Møtet vil gjennomføres fysisk i Oslo sentrum. Ta kontakt med maja@solenergiklyngen.no hvis du ønsker å delta.