Eventer

Frokostmøte: Hvordan legge til rette for 8 TWh solkraft i Norge?

21 – 21 Mar

Tid

08:00 – 10:00

Sted

Næringslivets Hus (Møterom Gustav Vigeland 1) Middelthunsgate 27, Oslo

Type

Digitalt, Fysisk

Velkommen til lansering av rapporten “Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge? Delta fysisk eller digitalt.

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024.

Med dette som utgangspunkt har Fornybar Norge, Solenegiklyngen, Norsk Eiendom, NBBL og Nelfo sammen bedt DNV og Menon Economics om å besvare spørsmålet: Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte?

På arrangementet vil rapporten overrekkes til politisk ledelse i Energidepartementet. Det vil også bli gitt kommentarer fra nettselskap og representanter fra nettabonnentene. Avslutningsvis vil det holdes en politisk debatt, der deltakerne kan gi utrykk for sine refleksjoner og forventninger til regjeringens handlingsplan.

Meld deg på her. Det er gratis å delta.

Program

08:30 Velkommen v. Trine Kopstad Berentsen, daglig leder, Solenergiklyngen

08:35 Gjennomgang av rapport v. Jørgen Bjørndalen, DNV

08:55 Overlevering av rapport og kommentarer fra regjeringen v. Statssekretær Elisabeth Sæther (AP), Energidepartementet

09:05 Kommentarer fra nettselskaper og brukerinteresser v. Nettselskap, TBA Bård Folke Fredriksen, adm.dir i NBBL Per Ola Ulseth – Direktør Prosjektutvikling i Entra ASA

09:35 Politisk panelsamtale: Hvilke forventninger har vi til regjeringens kommende solstrategi? Representanter fra Stortinget, TBA

09:55 Oppsummering

Foto: Solskifer

August

Arendal

Arendalsuka 2024

Solenergiklyngen deltar på Arendalsuka 12. – 16. august 2024 og bidrar på flere arrangementer i løpet av uka. Les mer om hvor du finner oss

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Ekstraordinært årsmøte i Solenergiklyngen

Solenergiklyngen avholder ekstraordinært årsmøte for klyngens partnere 14. august 2024 for å bekrefte årsmøtevedtak fra 14. mai 2024 om sammenslåing med Fornybar Norge.

Alle ansatte i en partnerbedrift kan delta, men det er kun en stemme per partner.

Les mer
Les mer om event

September

Microsoft Teams

Faggruppemøte: Ansvarlige leverandørkjeder

Faggruppen for ansvarlige leverandørkjeder er en fast gruppe i Solenergiklyngen som møtes digitalt 4-5 ganger årlig. Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utvidede krav som kan stilles til leverandører og produkter som importeres til det norske markedet.

Les mer
Les mer om event

October

Nationaltheateret Konferansesenter,
Haakon VIIs gate 6. 0161 Oslo

BIPV- dagen

For første gang siden 2019 inviteres interesserte deltakere igjen til en dag med fokus på bygningsintegrert solcelleteknologi.

Les mer
Les mer om event
Munchmuseet, Edvard Munchs Plass 1, 0194 Oslo

Green Summit 2024

Sammen med Huawei Norge og Norsk datasenter industri inviterer Solenergiklyngen nok en gang til Green Summit på Munchmuseet i Oslo. Her samler vi næringslivsledere, beslutningstakere og bransjeorganisasjoner for å diskutere de nyeste og mest innovative løsningene innen fornybar energi og bærekraft.

Les mer
Les mer om event

November

Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0194 Oslo

Partnersamling 2024

Solenergiklyngen inviterer til den årlige partnersamlingen hvor vi setter fokus på strategi og hvordan vi skal jobbe sammen for videre vekst.

Les mer
Les mer om event

April

Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, Oslo

Save the date: Solenergikonferansen 2025

Save the date: Solenergikonferansen 2. april 2025 i Oslo

Les mer
Les mer om event

May

Messe München, Tyskland

Save the date: Intersolar 2025

Save the date: Intersolar 7. – 9. mai 2025

Les mer
Les mer om event