Eventer

Frokostmøte: Hvordan legge til rette for 8 TWh solkraft i Norge?

21 – 21 Mar

Tid

08:00 – 10:00

Sted

Næringslivets Hus (Møterom Gustav Vigeland 1) Middelthunsgate 27, Oslo

Type

Digitalt, Fysisk

Velkommen til lansering av rapporten “Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge? Delta fysisk eller digitalt.

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024.

Med dette som utgangspunkt har Fornybar Norge, Solenegiklyngen, Norsk Eiendom, NBBL og Nelfo sammen bedt DNV og Menon Economics om å besvare spørsmålet: Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte?

På arrangementet vil rapporten overrekkes til politisk ledelse i Energidepartementet. Det vil også bli gitt kommentarer fra nettselskap og representanter fra nettabonnentene. Avslutningsvis vil det holdes en politisk debatt, der deltakerne kan gi utrykk for sine refleksjoner og forventninger til regjeringens handlingsplan.

Meld deg på her. Det er gratis å delta.

Program

08:30 Velkommen v. Trine Kopstad Berentsen, daglig leder, Solenergiklyngen

08:35 Gjennomgang av rapport v. Jørgen Bjørndalen, DNV

08:55 Overlevering av rapport og kommentarer fra regjeringen v. Statssekretær Elisabeth Sæther (AP), Energidepartementet

09:05 Kommentarer fra nettselskaper og brukerinteresser v. Nettselskap, TBA Bård Folke Fredriksen, adm.dir i NBBL Per Ola Ulseth – Direktør Prosjektutvikling i Entra ASA

09:35 Politisk panelsamtale: Hvilke forventninger har vi til regjeringens kommende solstrategi? Representanter fra Stortinget, TBA

09:55 Oppsummering

Foto: Solskifer

April

Microsoft Teams

Faggruppemøte: Kompetanse

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og potensial som ligger i kompetanse innen solenergi.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Bakkemonterte solkraftverk

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i bakkemontert solkraft i Norge.

Les mer
Les mer om event
Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0194 Oslo

Solenergikonferansen 2024

Årets tema er finansiering og lønnsomhet i det grønne skiftet. Vi setter fokus på hvordan storstilt solkraftutbygging skal finansieres fremover. Hvordan skal myndighetene legge tilrette for at privat kapital skal utløses og hvordan ser de lønnsomme forretningsmodellene ut for en raskere skalering? Hvor mye fokus skal vi ha i Norge og hvordan øke takten på klimafinansiering og omstilling utenfor Norge?

Les mer
sol
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Flytende sol

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i flytende sol nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
Les mer om event

May

Microsoft Teams

Årsmøte i Solenergiklyngen

Solenergiklyngen inviterer til årsmøte for klyngens partnere 14. mai 2024.

Alle ansatte i en partnerbedrift kan delta, men det er kun en stemme per partner.

 

Les mer
Les mer om event
Universitetsgata 1

Solcelleanlegg på bygg: Hva skjer når kommunene praktiserer plan- og bygningsloven ulikt?

Installasjon av solceller på tak og fasade omhandles av plan- og bygningsloven. Hva skjer når kommunene praktiserer denne loven ulikt? Hvilke konsekvenser får det for prosjekterende, konsulenter, leverandører og kunder? Trenger vi endringer i PBL eller er en veileder løsningen?

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Batteri og lagring

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i batteri og lagring, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
Les mer om event

June

Asian Development Bank Headquarters, Manila, Phillippines

The Future of Floating PV Technology in conjunction with the Asian Clean Energy Forum

In collaboration with The Norwegian Embassy in Manila, we’re hosting two sessions tailored to industry professionals and stakeholders, showcasing how Norwegian floating PV technologies and solutions can make a difference. The events take place between 3 – 7 June 2024 at ADB Headquarters, Manila

Les mer
Les mer om event
Amsterdam og omegn, Nederland

Studietur til Nederland

Solenergiklyngen og den norske ambassaden i Haag inviterer til en to-dagers studietur til Nederland for å utforske den nederlanske suksesshistorien innen solenergi. Fokus for turen vil være regulatoriske rammebetingelser, nettintegrering og innovative løsninger innen solenergi.

Les mer
Les mer om event
Messe München

Intersolar 2024

18. – 21. juni 2024 samles den norske solenerginæringen på Intersolar i München, som er verdens ledende messe for solenergi, lagring og smarte energisystemer.

Les mer
Les mer om event

November

Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0194 Oslo

Partnersamling 2024

Solenergiklyngen inviterer til den årlige partnersamlingen hvor vi setter fokus på strategi og hvordan vi skal jobbe sammen for videre vekst.

Les mer
Les mer om event