Eventer

Frokostseminar: potensial for lønnsom utbygging av solenergi

13 – 13 Oct

Tid

08:00 – 09:30

Sted

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Type

Digitalt, Fysisk

Energieffektivisering og energiproduksjon på eksisterende bygg, er den raskeste måten å skaffe til veie kraften Norge så sårt mangler. Vi inviterer til frokostseminar der en fersk rapport fra Multiconsult blir presentert.

Multiconsult har utredet det lønnsomme potensialet for solkraft på bygg og virkemidler som gjør at bygg kan bidra til at regjeringen når målet om å utløse 8 TWh solenergi til 2030. 

Rapporten og hovedfunnene presenteres i tillegg til at vi får kommentarer og refleksjoner fra bransjen selv og fra politikere fra både Storting og regjering. 

Meld deg på her

Foreløpig program:

 • Oda Andrea Hjelme, Multiconsult, presenterer rapporten “Teknoøkonomisk potensiale for solkraft på bygg”.
 • Seksjonssjef Maren Esmark, NVE, beskriver NVEs videre arbeid med å følge opp Stortingets mål om 8 TWh solenergi frem mot 2030
 • Statssekretær Elisabeth Sæther, Olje- og energidepartementet, kommenterer rapporten og beskriver regjeringens ambisjoner for solenergi på bygg.
 • Næringsaktører kommenterer rapporten og gir innspill til regjeringens arbeid.
 • Dialog basert på rapporten om hva som er rette grep for at solenergi på bygg skal kunne utløse 5,5 TWh på bygg med:
  • Statssekretær Elisabeth Sæther, olje- og energidepartementet (AP)
  • Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H)
  • Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)