Eventer

Partnersamling 2023

24 – 24 Oct

Tid

09:30 – 22:00

Sted

Clarion The Hub

Type

Fysisk

Solenergiklyngen inviterer til den årlige partnersamlingen for oppdatering og nettverking.

Pris: 3.500,-NOK eks mva (dekker faktiske kostnader)

Meld deg på her

Foreløpig program:

09.00 – 09.30                  Registrering og kaffe 

09.30 – 09.40                  Velkommen v/ Trine Kopstad Berentsen, CEO Solenergiklyngen 

09.40 – 11.00                  Oppdatering på marked og policy

11.00 – 11.30                  Minglepause 

11.30 – 12.00                  Bakkemonterte solkraftverk i Norge – status og fremdrift

12.00 – 13.00                  Strategidiskusjon – veien videre for norsk solbransje 

13.00 – 14.00                  Lunsj 

14.00 – 15.00                  Strategidiskusjon fortsetter

15.00 – 15.30                  Minglepause 

15.30 – 16.30                Unngå menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden – veileder

16.30 – 17.00                  Teknologioppdatering

17.00 – 19.00                  Mingling i baren / B2B møter (vi kan bistå ved behov for kobling)

19.00 – 22.00                  Middag 

September

Microsoft Teams

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Les mer
Les mer om event

October

Microsoft Teams

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

Les mer
Les mer om event

November