Eventer

Webinar: Solkraft i samferdsel

21 – 21 Nov

Tid

09:00 – 11:30

Sted

Microsoft Teams

Type

Digitalt

Vi deler erfaringer fra solkraft i samferdselssektoren og hører fra blant annet Nye Veier og Norconsult. Hvilke utfordringer og muligheter finnes det rundt å ta i bruk grå arealer til å produsere mer grønn solkraft i Norge? Særlig i lys av regjeringens forslag om 5 TWh nærenergi.

Meld deg på her.

Lenke til Teams: Klikk her for å bli med i møtet

Arrangementet er i regi av Solenergiklyngen og VIA og er finansiert av Viken fylkeskommune gjennom prosjektet Energiproduserende infrastruktur.

Kontakt trine@solenergiklyngen.no eller helen@viacluster.no for mer informasjon

Program: