Bakgrunnen er først og fremst for å tydeliggjøre hva som gjelder ovenfor useriøse aktørene, så dette gjelder ikke de dere som følger lover og regler. Men vi får tilbakemelding om ulik håndtering og ulik praksis hos de ulike DLE rundt i landet, og det er ikke greit.

Vi forstår det altså slik at brev fra DSB ikke er en innskjerping, men en presisering av regelverket slik det er idag. Likevel har det kommet noen spørsmål rundt ordlyden om at ufaglærte skal være under ‘direkte oppfølging’ fra ansvarlige elektriker. Vi har her fått til svar fra DSB at de ikke legger seg opp i hvordan dette praktiseres, men at det er opp til hvert selskap og deres internkontroll.

Det blir videre en dialog mellom bransjen (Solenergiklyngen og Nelfo) og DSB over sommeren for å få avklart eventuelle tolkningsspørsmål som i dag praktiseres ulikt blant de ulike tilsynene. Vi vil også diskutere hvem som kan gjøre hva i arbeidet med solcelleinstallasjoner. Her opplever vi at det er vilje hos DSB til å gå opp denne grensegangen på nytt uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten. Vi er enige om at det er viktig at det er et elektroforetak som er ansvarlige.  Men ref innslag i NRK i dag på radio er det viktig at evt. uklarheter rundt mindre gråsoner ikke skaper unødvendig hindringer for utrulling av solceller i Norge.

For spørsmål kan dere ta kontakt direkte med DSB:  

TOM JONBERG, Forskriftsansvarlig FEK

E-post    Tom.Jonberg@dsb.no

Mobil      +47 95 98 45 78

Brevet fra DSB i sin helhet kan du lese her