Regjeringen foreslår en ny statlig garantiordning for fornybar energi i utviklingsland. Målet er å utløse store private investeringer i fornybar energi og kamp mot fattigdom gjennom å redusere risiko.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier følgende:

– Bistand er viktig, men all offentleg hjelp i verda tek oss ikkje åleine i mål for å løyse dei store globale problema i vår tid. Vi må tenkje nytt i kampen mot klimaendringane, fattigdom og ulikskap. Med dette forslaget vil vi utløyse meir private investeringar i fornybar energi i utviklingsland.

Garantiordningen har en ramme på fem milliarder kroner. Ordningen skal bidra til å bygge strømnett, nettbaserte kraftverk og annen energieffektivisering og innsatser for mer produktiv bruk av energi. Dette kan føre til at skoler, helsestasjoner og flyktningsleirer som ikke er koblet til strømnett får tilgang på fornybar energi.

Garantimottakere kan være finansinstitusjoner og bedrifter som vil betale premier for å få garantien. I de minst utviklede landene kan de garantimottakerne som ikke har mulighet til å betale garantipremiene få subsidier til å dekke dette.

– Vi jobbar no med den konkrete utforminga av ordninga. Eg ser fram til dialog med fagmiljø og sivilsamfunn, sier utviklingsministeren.

Les mer her

Flere partnere fra Solenergiklyngen var til stede på møtet hvor det ble informert om ordningen. Det er positivt at vi blir invitert og holdt orientert, og håper at det blir anledning til å gi flere konkrete innspill når man nå skal i gang med å ‘operasjonalisere’ og lage regelverk for ordningen.