Det er ikke alltid like lett å forstå hva disse tiltakene innebærer og hva som er ønsket å oppnå med de forskjellige så her kommer en kjapp oppsummering av de fire viktigste tiltakene: Ecodesign, Energy label, Ecolabel og Green Public Procurement. Dette er altså fire ulike instrumenter med ulike formål.

Økodesign-regelverket (Eco design)

Ecodesign regelverket skal sette minimumskrav for alle produkter på markedet. I det nåværende EU forslaget for PV produkter vil slike krav inkludere maksimalt innebygd klimaavtrykk, minimumskrav til kvalitet og pålitelighet, innholdsliste over materialer benyttet i produktet samt krav til sirkularitet (produktene skal kunne demonteres og resirkuleres). Formålet med dette instrumentet er å fjerne de produktene med lavest ytelse fra markedet. Minimumskravene er derfor ganske lave og skal lett kunne oppfylles av seriøse aktører. Kommisjonen hadde en åpen konsultasjon om dette forslaget som stengte rett før jul, innspillene kan dere se her. Det forventes at forslaget behandles i løpet av Q2 2023.

Energimerkeordningen (Energy label)

Energy Label regelverket er et instrument som er ment å hjelpe sluttforbrukere med å bedre forstå energiytelsen til sine produkter. Instrumentet rangerer elektriske (og andre) produkter på en skala fra A til G basert på elektrisiteten de forbruker (eller når det kommer til PV – elektrisiteten de produserer).

EU Ecolabel

EU Ecolabel er et instrument som gir de mest bærekraftige produktene muligheten til å merke sine produkter med høyere nivå av miljøytelse. Forbrukere som ser EUs miljømerke på emballasjen til et produkt skal vite at dette produktet har en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med sine konkurrenter. Instrumentet bruker et sett med forskjellige kriterer for å vurdere miljøpåvirkningen (karbonfotavtrykk, type og mengde materialer som brukes, type emballasje, resirkulerbarhet mm). Dette skal være et frivillig tiltak som kun retter seg mot de beste produktene på markedet (topp 10 %). Dette er dermed et instrument som gjør at markedet får noe å strekke seg etter hvis de ønsker å få ecolabel på sine produkter. Det er ingen spesifikk EU Ecolabel under utvikling spesifikt for PV produkter per i dag.
 

Green Public Procurement

Green Public Procurement er et annet frivillig instrument som er ment å premiere de produktene som scoorer høyest på miljømessig bærekraft. Til forskjell fra EU Ecolabel som har som mål å hjelpe sluttbruker i deres grønne innkjøp skal dette instrumentet støtte grønne innkjøp fra offentlig sektor. Kriteriene som er brukt innen GPP vil kunne bli annerledes enn de som kommer i EU Ecolabel.

EU kommisjonen foreslår i første omgang å innføre Ecodesign og Energy label for PV produkter etterfulgt av Green Public Procurement etterhvert. Ideen om å innføre en EU ecolabel for PV produkter har foreløpig blitt satt til side.

Det er viktig å merke seg at dette er EU product policy instrumenter. Det finnes flere andre eksisterende ecolabels tilgjengelig som ikke er i EU regi (for PV bransjen f.eks den industribaserte EPEAT ecolabel). Begrepet “Ecodesign” kan også bli brukt om alle tiltak gjort på produksjonsstadiet for å forbedre produktsirkulariteten og bærekraften.

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Raffaele Rossi i Solar Power Europe.