Det ble Solenergi FUSen som stakk av med prisen for «årets anlegg 2022». Prisen vant de for anlegget på Voldsløkka skole: «på Voldsløkka skole har Solenergi FUSen AS levert et imponerende anlegg som kombinerer energiproduksjon og estetikk på en forbilledlig måte». Andre nominerte til denne kategorien inkluderte Stavanger lufthavn Sola og Oslobuss energistasjon.

Vinneren av årets prestasjon er dr. Trygve Mongstad og Over Easy Solar. «Over Easy Solar har lykkes med å frembringe ny teknologi for produksjon og installasjon av solcelleanlegg på tak som har fått stor nasjonal og internasjonal interesse». Andre nominerte til denne kategorien inkluderte dr. Mari Øgaard og Finnøy energi-system.

I tillegg til de to annonserte kategoriene ble det også delt ut en ærespris under årets Solenergikonferanse. Æresprisen deles ut til noen som har utmerket seg særlig i norsk solbransje og gikk i år til dr. Alf Bjørseth. Prisen fikk han for sin viktige rolle i utviklingen av norsk solindustri. Han har vært en pioner og bidratt til å skape flere av de sentrale solenergibedriftene i Norge. Han har vært en inspirasjon for mange, delt av sin kunnskap og kontakter og således vært en viktig del av grunnmuren til dagens norske solbransje.

Vi gratulerer både vinnerne og alle de nominerte med gode bidrag i 2022.