Ingeniører Uten Grenser (IUG) inviterer privatpersoner, bedrifter og andre virksomheter til å bidra til #ingeniørdugnad for Gaza, for at de skal kunne installere solcelledrevne vannsystemer i Gaza og sikre vann til sivilbefolkningen. Vi i Solenergiklyngen oppfordrer flere til å bidra til denne viktige saken.

I Gaza har en langt på vei ødelagt infrastruktur fått enorme konsekvenser for sivilbefolkningen, som mangler livsnødvendige ressurser som mat, vann og helsehjelp. Ingeniører Uten Grenser i samarbeid med Field Ready Turkiye (FR-T) er nå i gang med #ingeniørdugnad for Gaza. Deres første delmål er å installere solcelledrevne vannsystemer nord i Gaza by. Dugnaden gjør det mulig å rehabilitere brønner og installere et robust, solcelledrevet pumpesystem. De ønsker nå å sikre rent drikkevann i et område hvor over 2500 mennesker, flesteparten barn og kvinner, har søkt tilflukt på en skole. Innsatsen i #ingeniørdugnad for Gaza har så langt bidratt til at over 3000 mennesker er sikret drikkevann nord i Gaza by. I tillegg pågår det nå installasjon av solcellepaneler for å etablere strøm i en ny flyktningsleir i Rafah.

I forbindelse med Solenergikonferansen 2024 oppfordret vi i Solenergiklyngen alle på konferansen til å støtte #ingeniørdugnad for Gaza. Vi bidro også selv ved å donere et beløp til #ingeniørdugnad for Gaza i stedet for gave til foredragsholderne. Vi vil nå videre oppfordre flere til å støtte denne viktige saken. 100 kroner er nok til å gi rent vann til 4 mennesker. Donasjoner kan gjøres direkte gjennom IUG sine sider.   

Link til nettsak/donasjonsside: https://iug.no/stott-oss/ingeniordugnad

Les mer om saken her:  

Nettsak i Tekna: https://www.tekna.no/magasinet/ingeniorer-uten-grenser/

Youtube-video om saken: https://youtu.be/tCunyPVfwNo?feature=shared

Oppdateringer på saken: https://iug.no/aktuelt/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-detalj/article/1765395