Solenergiprisen 2024 deles ut på Solenergikonferansen 16. april i Oslo, og nå åpner vi for å nominere kandidater.

Nominasjonsperioden stengte 3. april 2024. Du kan nominere internt eller eksternt, og trenger ikke ha direkte kobling til prosjektet eller virksomheten som nominasjonen angår. Nominasjonen er knyttet til anlegg og prosjekter eller prestasjoner som ble gjennomført i 2023.   

Du kan nominere til følgende kategorier:   

Årets anlegg:  

Utmerkelsen retter seg mot solanlegg på bygg eller bakke, nasjonalt eller internasjonalt, som kom opp og ble satt i drift i 2023. Nominasjonen må inneholde hvor anlegget er og i hvilken sammenheng/hvorfor den er nominert.

Solenergiklyngen ønsker med denne prisen å vise frem gode prosjekteksempler på høy kvalitet i produkter, prosjektering, bærekraft og gjennomføring som kan tjene som inspirasjon for en samlet bransje og som løfter den norske solkraftbransjen fremover.   

Årets prestasjon: 

Utmerkelsen går til en person eller organisasjon (privat, kommunal, statlig el NGO) som gjennom sitt virke har bidratt med særlige utviklingsbidrag til solkraftens rolle i det norske og internasjonale fornybarsamfunnet. FoU resultater, innovasjonshøyde og bærekraft som bidrar til økt kvalitet, bedre utnyttelse av solkraften, enklere integrasjon i kraftnettet eller mer helhetlige tilnærminger til fornybarsamfunnet kan nomineres til denne prisen. Norsk eller internasjonalt og tilgrensende teknologier er innenfor denne kategorien.   

Årets «Talent»:
Utmerkelsen retter seg mot de under 35 år som er med å fremme solenergi. Det kan være som rådgiver, prosjekterende, montør, selger, innovatør, gründer, forretningsutvikler, forsker, teknolog eller annet.  Kandidaten nomineres ved å ha gjort seg bemerket på et eller flere av disse punktene: nysgjerrighet/nyskapende/formidlingsevne/kunnskapsdeler/kunnskapsrik/motiverer/ effektiv/kreativ/en god igangsetter/en god lagspiller eller leder.

Juryen består av:

  • Mette Kristine Kanestrøm, Multiconsult & Styret i Solenergiklyngen
  • Erik Marstein, IFE & Styret i Solenergiklyngen
  • Thomas Haugstenrød, Østfold energi
  • Ove Guttormsen, NELFO
  • Anneline Malling Breen, Solenergiklyngen

Prisen vil deles ut under konferansemiddagen på Solenergikonferansen. Mer info om program og påmelding for Solenergikonferansen finner du her.