Det kom nylig nye støttetilbud fra Enova som kan være relevant for mange.

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Minstekravet for å kunne søke er mål om 20% energiforbedring per bygg. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak, og alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes. Bygningene må være energimerket. Støtten fra Enova kan dekke inntil 30% av kostnadene og maksimalt 10 millioner kroner. Les mer her.

Energikartlegging i yrkesbygg

Kartleggingen skal resultere i en kartleggingsrapport over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial, og som senere fungere som et beslutningsunderlag for å søke på tiltak. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50% av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. Les mer her.

Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier

Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring for den totale bygningsmassen som omfattes av søknaden. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak. Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. Les mer her.

Vår vurdering er at vi ønsker slike støtteordninger velkommen, men lurer på om dette har begrenset uttelling for investeringer i solceller, når man gjør direkte sammenligning med andre tiltak, som varmepumper, isolasjon mv. Dette skyldes dette kravet; Søker skal oppgi beregnet levert energi for bygningene som omfattes av søknaden. Beregningene skal gjøres i henhold til Norsk Standard 3031:2014. Les mer her.

Dagens Energimerkeordning bruker den utdaterte NS3031:2014 som beregningsstandard og det er her kun egenbruk av egenprodusert solstrøm som gir uttelling. Egenprodusert solstrøm som deles til naboer eller selges, får man ikke uttelling for i EMS. Hvor stor denne ulempen er i praksis er vi ikke helt sikre på. Enova vil nok sørge for en revisjon av vilkårene, som trolig først vil komme med ny energimerkeordning. Dette forventes å komme på høring i høst.

Les mer om støtteordningene til Enova inkludert søknadsfrister her.