I følge næringsminister Jan Christian Vestre vil regjeringen legge frem grønt industriløft 2.0 over sommeren, som forhåpentligvis sier noe om hvilke konkrete tiltak som iverksettes fra norsk side knyttet til solindustrien.

At solenergi nå blir en del av regjeringens industrisatsningsområder er et resultat av hard jobbing fra mange viktige aktører i norsk solbransje over tid. Solenergiklyngen har en egen faggruppe for industridelen av norsk solbransje, som har jobbet lenge for å øke kunnskapen og kompetansen om feltet i norsk politikk- og samfunnsliv. 

Solenergiklyngen har flere ganger etterlyst tiltak for å sikre konkurransekraften for norsk solindustri, blant annet i forbindelse med NFDs innspillsmøte knyttet til EUs Net Zero Industry Act, les mer om våre innspill til det her.

Hva er grønt industriløft?

Grønt industriløft er regjeringens plan for å etablere nye grønne industrisatsinger og styrke eksisterende industri. I veikartet pekte de på syv satsningsområder hvor de mente vekstmulighetene var betydelige: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2 håndtering, skog, tre- og bioøkonomi samt prosessindustri. Gjennom grønt industriløft skal regjeringen legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter innen disse områdene med en ramme på ca 60 milliarder statlige kroner innen 2025. I dag ble det altså klart at også solenergi og produksjonsindustrien legges til som satsningsområder.