Andre medlemmer fra Norge inkluderer: IFE, REC Solar, Norsun, Norwegian Crystals og Over Easy Solar.

Solindustrialliansen ble opprettet som en del av EUs solenergistrategi som kom i mai 2022. Alliansen tar sikte på å akselerere utbyggingen av solenergi i EU ved å skalere opp til 30 GW årlig produksjonskapasitet for solenergi i Europa innen 2025. Arbeidet foregår i arbeidsgrupper innen utvalgte områder. Disse inkluderer:

  • Non-pricing conditions (demand side policies)
  • Supply chain
  • Financing
  • Skills

Alliansen styres av en komite som ledes av EIT InnoEnergy, Solar Power Europe og European Solar Manufacturing Council. Sekretariatsfunksjonen ligger hos EIT InnoEnergy.

For mer informasjon kan du ta kontakt med maja@solenergiklyngen.no