Det er krisestemning i Ålesund på nettkonferansen, skrev Europower. Ordet krise brukes allerede i oppstart av Åslaug Haga, adm. Direktør i Fornybar Norge til en samlet nettbransje. Hun etterlyser tydeligere krav politisk for å øke nettbransjens takt.

Vi er det røde flagget hos selskapene våre, sier Atle Isaksen, Viseadministrerande direktør i Linja AS. Regulering virker og her har det ikke virket når investeringene ikke har økt men gått nedover siste årene, fortsetter han.

Elisabeth V. Vardheim, Konserndirektør for nett i Statnett forsikrer om at de jobber raskt og løsningen ligger i områdeplanene. Hun etterlyser mer kraftproduksjon – og jeg tenker i mitt stille sinn at vi har en gjeng med kraftutbyggere med store gryteklare prosjekter. Disse aktørene får ikke svar på DF fra Statnett og fra det lokale nettselskapet på måneder, og da får de ikke tildelt en saksbehanlder hos NVE og kommer ikke engang inn i køen for konsesjonsbehandling. Er det rart ting tar tid når man ikke klarer å tenke samtidighet og dermed jobbe effektivt?

Kristin Aadland, Konserndirektør i BKK viser selvinnsikt på vegne av nettbransjen og sier fra scenen at det er ikke alltid er lett å være leverandør og at nettbransjen må ta på joggeskoene og løpe fortere…..og spise elefanten i biter ved å lage kortsiktige planer i tillegg til de langsiktige.

Selv reguleringsmyndighetene ved seksjonsleder Torfinn Jonassen er denne dagen i det gode hjørnet og sier at sluttbruker fleksibilitet er et kinderegg. Og han nevner ikke at solkraft kunder er ‘gratispassasjerer’ med et ord fordi den myten har undertegnede lagt død i innlegget rett før.

Det brenner på dass overalt og det brenner samtidig, sier Jens Roald Betsi, Daglig leder i Barents Nett AS. Han legger til at når Solenergiklyngen i innlegget rett før sa ‘jeg skal ta livet av myten om at solkraftkunden er gratispassasjer’, så ble han først redd, men legger samtidig til at det er bra at solbransjen driver nettselskapene til utvikling enten de vil eller ikke.

Så i dette rommet har de skjønt alvoret og det må jobbes mer effektivt. Jeg spør meg selv da hvor er de som bremser når de ikke sitter i dette rommet hvor en samlet nettbransje er? Hvorfor tar ting så lang tid, og hvorfor er man mer opptatt av å kontrollere og avgrense solkraftutbyggingen i Norge enn å tilrettelgge?

Vi har laget nye kunnskapsunderlag denne høsten med blant annet denne rapporten. Den viser at vi når ikke 8 TWh solkraft i 2030 med mindre man endrer dagens mange rammebetingelser som påvirker investeringsviljen og takten i utbyggingen, og jeg nevner i fleng konsesjonsprosessen, energimerkeordningen, byggteknisk forskrift, Enova støtten og skattespøkelset som nå ligger på lur.

Så ja kriseforståelsen er tilstede i Ålesund denne dagen, og man skulle jo da tro ting skulle gått fortere. Man etterlyser proaktivitet for å gå mot et nulluslippssamfunn, og at reguleringen i dag ikke tilrettelegger for dette.

Øivind Askvik, Konserndirektør og daglig leder, Lede AS avslutter sitt innlegg med at nettselskaper trenger fleksibilitet for å innovere og at strømnettet er i sterk endring, før han minner om at kostnadsnormen ble innført i 2007 et år før iPhone ble innført i Norge og to år før første Tesla kom til Norge. Så det er på tide med en grundig rehabilitering av regelverket for utbygging av nett og kraft i Norge, tenker jeg.

Fra nettkonferansen i Ålesund 5. desember 2023, Trine Kopstad Berentsen, adm. direktør i Solenergiklyngen.