– Jeg er mektig imponert over den satsingen og de støtteordningene Suldal har. I vårt arbeid med å kåre årets solkommune var det ingen som kom bedre ut, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. 

Trine Kopstad Berentsen, CEO i Solenergiklyngen, satt i juryen og sier:

 – Kommunene er så viktig for å tilrettelegge fremover for storstilt utbygging av solenergi, og arbeidet i Suldal er imponerende og et eksempel til etterfølgelse.

Dette er juryens begrunnelse: 

Juryen vurderte en rekke kandidater, men var enstemmig i at prisen Årets solkommune 2023 skal gå til Suldal kommune. Kommunen satser på sol og er en av få kommuner med lokale støtteordninger til solkraft. Støtteordningene er veldig gode og både private og næringslivet kan søke. Totalt er nå Suldal oppe i 630 watt solkraft per innbygger, dette er på nivå med europeiske land som har holdt på med dette i 20 år. Suldal er en foregangskommune når det gjelder å bygge ut solkraft.  

– Dette er ikke en kommune som kun skryter av hva de skal oppnå, men det er en kommune som også har resultater å vise til, sier Guttormsen. 

Ordfører i Suldal kommune, Mads Drange, mottok prisen på vegne av kommunen: 

– Suldal kommune er stolt over å bli kåret til årets solkommune for 2023. Det er viktig at også kommunene tar sin del av ansvaret for nasjonale målsetninger om energieffektiviseringer, og innbyggerne våre har respondert svært positivt på tilskuddsordningene. Vi har mottatt over 1200 søknader siste året, hvor mer enn 100 har handlet om solceller på tak. Nå som vi er godt på vei når det gjelder næringsliv, hytter og boliger, står kommunale bygg for tur i årene som kommer, sier Drange. 

Ekspertjuryen består av: 

Ove Guttormsen, administrerende direktør for Nelfo 

Erlend Magnus Løvstakken, sivilingeniør i Nelfo 

Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef i Nelfo 

André Bakeng, regionsjef Nelfo Trøndelag 

Marie Kolderup, fagansvarlig teknologi OneCo 

Anne Marte Minge Engh, SPM Solcellespesialisten 

Nils-Arne Lie, CEO Solcellekraft 

Trine Kopstad Berentsen, CEO Solenergiklyngen 

Silje Gjeraker, GM Otovo