Grønt industriløft veikart 2.0 ble lansert av regjeringen i dag og solindustrien er tatt inn som nytt satsingsområde. Dette er veldig positivt både for verden og for den norske solbransjen. De norske produsentene av silisiummaterialer til bruk i solcellepaneler er helt unike i Europeisk sammenheng og er sterkt ønsket inn i Europeiske verdikjeder. I tillegg er disse selskapene særs gode på bærekraft og leverer produkter med verdens laveste dokumenterte CO2 avtrykk.  Det er derfor flott at solindustrien er en del av grønt industriløft. Nå haster det å få på plass faktiske tiltak som monner.

Fra teknologimessen RE+ i Las Vegas for et par uker siden hvor hele den Amerikanske solindustrien samles, fikk vi bekreftet at det er på gang en stor satsing for å ta verdikjeden hjem fra Kina. Med støttepakken IRA gjør USA seg mindre sårbare i forhold til verdikjeden og skaper allerede et stort antall nye grønne arbeidsplasser.

Flere fabrikketableringer er på gang innenfor amerikansk solindustri. Det er skattekreditter å hente forutviklere og produsenter. Krav til lokalt innhold i prosjektene som må til for å søke støtte vil øke fra 40% fra starten og til 55% i 2027. Det blir et krav om solceller produsert i USA, og det utløses ytterligerestøtte for mer utstrakt lokalt produsert innhold. EU forsøker å etablere et konkurransedyktig støtteregime, men her går det foreløpig for sakte fram. En konsekvens av at USA har satt bremsene på for import av komponenter til solkraftverk fra Kina, er at de samme produktene i dag oversvømmer det Europeiske markedet. Det gjør det svært vanskelig for Europeisk industri å konkurrere på pris i dagens situasjon.

For den norske solindustrien er det viktig at norske myndigheter svært raskt konkretiserer sin støtte. For kort tid siden gikk silisiumprodusenten Norwegian Crystals i Glomfjord konkurs, og vi må unngå at det skjer med flere. Og som næringsminister Vestre understreket på pressekonferansen i dag er det viktig å støtte opp under den Europeiske solindustrien for å skape mer konkurransedyktige vilkår etter mer enn 10 år med subsidier til den Kinesiske solindustrien. Her har amerikanerne skjønt det, la oss håpe at Vestre også gjør det.

Vi har store forventninger til det nye veikartet. Vi er likevel spent på hvor raskt det følges opp og følgelig om det får faktisk betydning for veksten hos våre selskaper i solindustrien. Dette kan være en gylden anledning for Norge til å ta en viktig rolle i den fremvoksende Europeiske verdikjeden for solkraft. Nå må det satses så det monner. Og la oss håpe det er tidsnok.

Les mer om grønt industriløft 2.0 her

Forfattere: Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen & Erik Marstein, IFE