Vinner av “Årets anlegg” er Store Norske Energi for “Radio Isfjord Solcellepark”, for anlegget på Svalbard som er montert i permafrost, som viser at solkraft kan bygges hvor som helst. Strømproduksjonen erstatter strøm fra dieselaggregater og er på den måten et strålende eksempel på et skifte vekk fra dyre, fossile og forurensende løsninger i områder langt fra allfarvei. Anlegget bidrar til forskning på snø i solkraftverk, som er overførbart til mange områder i Norge.

Vinner av “Årets prestasjon” er Martin Bellmann fra SINTEF for sitt arbeid med å gått i bresjen for viktig arbeid innenfor bærekraft og sirkularitet i solbransjen, en forutsetning for at vår bransje i det hele tatt har livets rett. Vinneren setter Norge på det internasjonale forskningskartet og etablerer kontakt mellom norsk og internasjonal industri innen området. Prestasjonen som fremheves fra 2023 er arbeidet med å samle et bredt internasjonalt konsortium av industri og forskningsinstitusjoner i prosjektet QUASAR, som adresserer resirkulering av solpaneler, fra grav til vugge, inkludert design for resirkulerbarhet.

Vinner av “Årets talent” er Fridhjof Nerdrum fra Glint Solar for utviklingen av en soft ware som i dag brukes i 20 land av over 60 firmaer. Produktet hjelper dem som utvikler solparker til å finne og analysere mulige lokasjoner for solparker, designe en solpark og få detaljert energiproduksjon og 3D-visualisering. Soft waren har bidratt til å løse en av de store utfordringene for solenergibransjen i dag: Det å på en rask og enkel måte identifisere og utvikle lønnsomme solkraftprosjekter i stor skala.