Eventer

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

08 – 08 Sep

Tid

13:00 – 14:30

Sted

Microsoft Teams

Type

Digitalt

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023.

Lokale energisamfunn er et sentralt element i EUs direktiver for omstilling av unionens energisystem til fornybar produksjon og forbruk. Det er naturlig å tenke at det betyr at lokale energisamfunn, men også mikronett, vil kunne samspille med kraftsystemet til nytte for både deltakere og samfunnet for øvrig. Mikronett er definert som et lite lokalt kraftsystem som kan være tilknyttet kraftnettet eller opereres i såkalt øydrift. Vi vil altså grave oss litt ned for å lære om løsninger som kan bli betydelige aktører også i Norge.

Program

Velkommen v. Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

Innledning – hva karakteriserer lokale energisamfunn og mikronett? v. Ketil Sagen, Fornybar Norge

Slik kan lokale energisamfunn gi nytte for både deltakere og kraftsystemet v. Kjersti Berg, SINTEF Energi

Lokale varmesentraler og solkraft – lokale kolombiegg? v. Tone Svendsen Endal, Miljøstiftelsen Zero

Energideling i virituelle nett, hvilke forandringer kreves for at det skal bli virkelighet? v. Amelia Oller Westerberg, Becquerel Sweden

Meld deg på her.

Pris: 

Medlem i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 900,- eks mva

Ikke medlem: kr 1500,- eks mva

Ta kontakt med Lise (lise@solenergiklyngen.no) dersom du er interessert i en pakke med alle 5 webinarene

Pakkepris for medlemmer i Solenergiklyngen eller Fornybar Norge: kr 3000,- eks mva

Pakkepris for ikke-medlemmer: kr 4000,- eks mva

Ler mer