June

Trekanten, Pilestredet 24, 0165 Oslo

ICT Green Panel

Det er stor interesse rundt hvordan lokal, grønn energi kan møte det økende energibehovet i Norden og hvordan man kan avlaste og balansere de nasjonale strømnettene. For å sette tematikken på dagsordenen, arrangerer Huawei i samarbeid med Solenergiklyngen, ICT Green Panel 2024.

Les mer
Les mer om event
Messe München, Norway Pavillion, Hall A4, Booth 350

Intersolar 2024

18. – 21. juni 2024 samles den norske solenerginæringen på Intersolar i München, som er verdens ledende messe for solenergi, lagring og smarte energisystemer.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Ansvarlige leverandørkjeder

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utvidede krav som kan stilles til leverandører og produkter som importeres til det norske markedet.

Les mer
Les mer om event
Asian Development Bank Headquarters, Manila, Phillippines

The Future of Floating PV Technology in conjunction with the Asian Clean Energy Forum

In collaboration with The Norwegian Embassy in Manila, we’re hosting two sessions tailored to industry professionals and stakeholders, showcasing how Norwegian floating PV technologies and solutions can make a difference. The events take place between 3 – 7 June 2024 at ADB Headquarters, Manila

Les mer
Les mer om event
Amsterdam og omegn, Nederland

Studietur til Nederland

Solenergiklyngen og den norske ambassaden i Haag inviterer til en to-dagers studietur til Nederland for å utforske den nederlanske suksesshistorien innen solenergi. Fokus for turen vil være regulatoriske rammebetingelser, nettintegrering og innovative løsninger innen solenergi.

Les mer
Nederland
Les mer om event
Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Halvdagsseminar: Solenergi i byplanlegging/Solar Neighborhood Planning 

Velkommen til halvdagsseminar om planlegging for solenergi i bymiljø. Seminaret inkluderer dagslys og termisk komfort, samt produksjon av solenergi gjennom solcellepanel.

Les mer
Les mer om event

May

Universitetsgata 1

Solcelleanlegg på bygg: Hva skjer når kommunene praktiserer plan- og bygningsloven ulikt?

Installasjon av solceller på tak og fasade omhandles av plan- og bygningsloven. Hva skjer når kommunene praktiserer denne loven ulikt? Hvilke konsekvenser får det for prosjekterende, konsulenter, leverandører og kunder? Trenger vi endringer i PBL eller er en veileder løsningen?

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Årsmøte i Solenergiklyngen

Solenergiklyngen inviterer til årsmøte for klyngens partnere 14. mai 2024.

Alle ansatte i en partnerbedrift kan delta, men det er kun en stemme per partner.

 

Les mer
Les mer om event

April

Microsoft Teams

Faggruppemøte: Flytende sol

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i flytende sol nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
Les mer om event
Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0194 Oslo

Solenergikonferansen 2024

Årets tema er finansiering og lønnsomhet i det grønne skiftet. Vi setter fokus på hvordan storstilt solkraftutbygging skal finansieres fremover. Hvordan skal myndighetene legge tilrette for at privat kapital skal utløses og hvordan ser de lønnsomme forretningsmodellene ut for en raskere skalering? Hvor mye fokus skal vi ha i Norge og hvordan øke takten på klimafinansiering og omstilling utenfor Norge?

Les mer
sol
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Bakkemonterte solkraftverk

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i bakkemontert solkraft i Norge.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Kompetanse

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og potensial som ligger i kompetanse innen solenergi.

Les mer
Les mer om event

March

Thommessen, Ruseløkkveien 38, Oslo

Fagdag: Bakkemonterte solkraftverk

Fagdagen har som formål å bringe ny kunnskap og samle aktører med ulike interesser, for å diskutere utfordringer og muligheter med utbygging av bakkemontert solkraft. Vi ser på problemstillinger knyttet til solkraftverk særlig på skog- og landbruksareal. Hva skal til for å få til vinn-vinn prosjekter, er det overhodet mulig?

Les mer
Les mer om event
Næringslivets Hus (Møterom Gustav Vigeland 1)
Middelthunsgate 27, Oslo

Frokostmøte: Hvordan legge til rette for 8 TWh solkraft i Norge?

Velkommen til lansering av rapporten “Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge? På arrangementet vil rapporten overrekkes til politisk ledelse i Energidepartementet. Avslutningsvis vil det holdes en politisk debatt, der deltakerne kan gi utrykk for sine refleksjoner og forventninger til regjeringens handlingsplan.

Les mer
Les mer om event
NIO Showroom, Karl Johans gate 33, Oslo

Forum: Solenergi og energilagring for kommersiell/industriell bruk

Sammen med Senergia og Huawei inviterer Solenergiklyngen til arrangementet “Solenergi og energilagring for kommersiell/industriell bruk”.

Les mer
Les mer om event

February

Microsoft Teams

Faggruppemøte: Batteri og lagring

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i batteri og lagring, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Flytende sol

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i flytende sol nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
Les mer om event
Teams

Faggruppemøte ansvarlige leverandørkjeder

Faggruppen for ansvarlige leverandørkjeder er en fast gruppe i Solenergiklyngen som møtes digitalt 4-5 ganger årlig. Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utvidede krav som kan stilles til leverandører og produkter som importeres til det norske markedet.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Webinar: Forretningsmodeller for solcelleanlegg på næringsbygg 

Vi belyser de nyeste trendene og innovative løsningene innen solenergi og energilagring for næringsbygg, og diskuterer de komplekse og ofte oversette juridiske aspektene som omgir implementeringen av slike løsninger.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte: Bakkemonterte solkraftverk

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i bakkemontert solkraft i Norge.

Les mer
Les mer om event
Mesh Youngstorget, Møllergata 6-8, 0179 Oslo

Clean Tuesday: Solenergi i norske forhold

Velkommen til årets første “Clean Tuesday” med Solenergiklyngen og IFE.

Solenergi er i vekst i Norge, og med det øker også behovet for forskning på solenergi i norske forhold. Heldigvis har vi flere som ser på denne problemstillingen gjennom forskningsprosjektet “SUNPOINT”.

Les mer
Les mer om event

Faggruppemøte, kompetanse

Faggruppen for kompetanse er en fast gruppe i Solenergiklyngen som møtes digitalt 5-6 ganger i året.

Faggruppen samler aktører i norsk solenergibransje som ønsker å jobbe sammen for å utvikle bransjen videre og se på hvilke utfordringer og potensial som ligger i kompetanse innen solenergi.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan bidra inn i denne faggruppen kan du ta kontakt med ansvarlig i Solenergiklyngen: anneline@solenergiklyngen.no

Les mer
Les mer om event
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Ettermiddagsseminar: Hvor skal kraften komme fra?

Ett år etter Energikommisjonen gav sine anbefalinger spør vi; har vi fått mer av alt – raskere? Og hvordan skal energipolitikken følges opp med tiltak de neste årene?

Les mer
Les mer om event

January

Lager 11 i Sluppenvegen i Trondheim

Sosialt: Trøndere i solen

Vi feier at sola kommer tilbake – et godt utgangspunkt for et nytt sosialt treff!

Les mer
Les mer om event

December

Teams-arrangement

Webinar: Solceller i industriparker, på næringsbygg og integrert i påbygg i høyden

Bakgrunn: Ny kartlegging viser at nærings- og industriparker ikke får levert nok strøm eller effekt fremover. Hvordan kan lokale løsninger som solceller og lagring være med på å løse denne utfordringen? Hva er egentlig potensialet for solkraft på næringsbygg og i industriparker? Og hva med å integrere sol i påbygg i trekonstruksjoner i høyden som tiltak i eksisterende bygg?

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Faggruppemøte ansvarlige leverandørkjeder

Faggruppen for ansvarlige leverandørkjeder er en fast gruppe i Solenergiklyngen som møtes digitalt 4-5 ganger årlig, og som ledes av Anders Rør, Sustainability and IT Officer i Solcellespesialisten.

Les mer
Les mer om event

November

Microsoft Teams

Webinar: Solkraft i samferdsel

Vi deler erfaringer fra solkraft i samferdselssektoren og hører fra blant annet Nye Veier og Norconsult. Hvilke utfordringer og muligheter finnes det rundt å ta i bruk grå arealer til å produsere mer grønn solkraft i Norge? Særlig i lys av regjeringens forslag om 5 TWh nærenergi.

Les mer
Les mer om event
Munchmuseet, Edvard Munchs Plass 1, 0194 Oslo

Green Summit

De siste to årene har Green Summit blitt arrangert i Sverige og Finland. I år blir det nye konferansen for første gang arrangert i Norge. På Munchmuseet samles næringslivsledere, beslutningstakere og bransjeorganisasjoner for å diskutere de nyeste og mest innovative løsningene innen fornybar energi og bærekraft.

Les mer
Les mer om event

October

Microsoft Teams

Webinar: Brann i solcelleanlegg

I lys av den økende bekymringen for brannrisiko knyttet til solcelleinstallasjoner, ser vi et behov for å adressere dette i et eget webinar. Hovedmålet er å tilrettelegge for en åpen dialog hvor alle involverte partnere kan dele kunnskap, erfaringer og bekymringer, slik at solbransjen kan utvikle seg videre på en trygg måte.

Les mer
Les mer om event
Advokatfirmaet Thommessen AS, Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo

Workshop – Solkraft fra A til Å

Solenergiklyngen inviterer til workshop med temaet “Solkraft fra A til Å” der fokus er å se på de viktigste momentene i utvikling og strukturering av solkraftanlegg (herunder nett, konsesjon og arealsikring), M&A av prosjektrettigheter, skatt, prosjektfinansiering, EPC og leverandør-struktur, drift, og optimalisering for hel eller delvis exit.

Les mer
Les mer om event
Oslo sentrum

Faggruppemøte prosessindustrien

Faggruppen for prosessindustrien er kun for partnere i klyngen og er en fast gruppe som møtes 4-5 ganger årlig. Møtet vil gjennomføres fysisk i Oslo sentrum.

Les mer
Les mer om event
Clarion The Hub

Partnersamling 2023

Solenergiklyngen inviterer til den årlige partnersamlingen hvor vi setter fokus på strategi og hvordan vi skal jobbe sammen for videre vekst.

Les mer
Les mer om event
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Frokostseminar: potensial for lønnsom utbygging av solenergi

Energieffektivisering og energiproduksjon på eksisterende bygg, er den raskeste måten å skaffe til veie kraften Norge så sårt mangler. Vi inviterer til frokostseminar der en fersk rapport fra Multiconsult blir presentert.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023.

Les mer
Les mer om event

September

Microsoft Teams

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Les mer
Les mer om event

August

Microsoft Teams

Solkraftteknologien – dagens og fremtidens systemsmarte løsninger

Les mer
Les mer om event

January