December

Microsoft Teams

Faggruppemøte ansvarlige leverandørkjeder

Faggruppen for ansvarlige leverandørkjeder er en fast gruppe i Solenergiklyngen som møtes digitalt 4-5 ganger årlig, og som ledes av Anders Rør, Sustainability and IT Officer i Solcellespesialisten.

Les mer
Les mer om event

November

Microsoft Teams

Webinar: Solkraft i samferdsel

Vi deler erfaringer fra solkraft i samferdselssektoren og hører fra blant annet Nye Veier og Norconsult. Hvilke utfordringer og muligheter finnes det rundt å ta i bruk grå arealer til å produsere mer grønn solkraft i Norge? Særlig i lys av regjeringens forslag om 5 TWh nærenergi.

Les mer
Les mer om event
Munchmuseet, Edvard Munchs Plass 1, 0194 Oslo

Green Summit

De siste to årene har Green Summit blitt arrangert i Sverige og Finland. I år blir det nye konferansen for første gang arrangert i Norge. På Munchmuseet samles næringslivsledere, beslutningstakere og bransjeorganisasjoner for å diskutere de nyeste og mest innovative løsningene innen fornybar energi og bærekraft.

Les mer
Les mer om event

October

Microsoft Teams

Webinar: Brann i solcelleanlegg

I lys av den økende bekymringen for brannrisiko knyttet til solcelleinstallasjoner, ser vi et behov for å adressere dette i et eget webinar. Hovedmålet er å tilrettelegge for en åpen dialog hvor alle involverte partnere kan dele kunnskap, erfaringer og bekymringer, slik at solbransjen kan utvikle seg videre på en trygg måte.

Les mer
Les mer om event
Oslo sentrum

Faggruppemøte prosessindustrien

Faggruppen for prosessindustrien er kun for partnere i klyngen og er en fast gruppe som møtes 4-5 ganger årlig. Møtet vil gjennomføres fysisk i Oslo sentrum.

Les mer
Les mer om event
Advokatfirmaet Thommessen AS, Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo

Workshop – Solkraft fra A til Å

Solenergiklyngen inviterer til workshop med temaet “Solkraft fra A til Å” der fokus er å se på de viktigste momentene i utvikling og strukturering av solkraftanlegg (herunder nett, konsesjon og arealsikring), M&A av prosjektrettigheter, skatt, prosjektfinansiering, EPC og leverandør-struktur, drift, og optimalisering for hel eller delvis exit.

Les mer
Les mer om event
Clarion The Hub

Partnersamling 2023

Solenergiklyngen inviterer til den årlige partnersamlingen hvor vi setter fokus på strategi og hvordan vi skal jobbe sammen for videre vekst.

Les mer
Les mer om event
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Frokostseminar: potensial for lønnsom utbygging av solenergi

Energieffektivisering og energiproduksjon på eksisterende bygg, er den raskeste måten å skaffe til veie kraften Norge så sårt mangler. Vi inviterer til frokostseminar der en fersk rapport fra Multiconsult blir presentert.

Les mer
Les mer om event
Microsoft Teams

Energireguleringen – en trussel mot samfunnsrasjonell utvikling?

I samarbeid med Fornybar Norge inviterer Solenergiklyngen til en felles webinarserie om solkraft i det norske kraftsystemet som vil gå gjennom vår og høst 2023.

Les mer
Les mer om event

September

Microsoft Teams

Lokale energisamfunn og mikronett – kortreist kraft og nettstøtte?

Les mer
Les mer om event

August

Microsoft Teams

Solkraftteknologien – dagens og fremtidens systemsmarte løsninger

Les mer
Les mer om event

January